Misterium Męki Pańskiej po trzech latach przerwy wróciło na ulice Góry Kalwarii