Co to jest centrum logistyczne i jaka jest jego rola?

Dodano: 2 lutego 2023; Z terminem centrum logistyczne można spotkać się na co dzień w różnych branżach. Stanowią one nieodłącznym element złożonego łańcucha dostaw. Transformacja logistyczna w ostatnich latach sprawiła, że powstały rozległe centra logistyczne położone w pobliżu dużych miast. Przestrzeń magazynowa jest w nich współdzielona przez różnych operatorów, co ma na celu wypracowanie synergii, zwiększenie produktywności i ograniczenie kosztów. Takie obszary zlokalizowane są w sąsiedztwie stref ekonomicznych lub dzielnic przemysłowych.


News will be here

Czym jest centrum logistyczne?

Centrum logistyczne jest obszarem, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza i który został specjalnie zaprojektowany z myślą o realizacji prac logistycznych. Tego typu obiekty zlokalizowane są w pobliżu węzłów komunikacyjnych, aby ułatwić transport towarów. 

Powstanie dużych centrów logistycznych to owoc transformacji łańcucha dostaw, która dokonała się  na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, w wyniku dynamicznego wzrostu sektora e-commerce. Transformacja dotychczasowego modelu pociągnęła za sobą reorganizację przestrzeni logistycznych oraz stworzenie dużych obszarów pozwalających operatorom na centralizację działalności związanej z magazynowaniem, transportem i dystrybucją towarów. Tego typu centra logistyczne projektowane i budowane są między innymi przez https://panattonieurope.com/pl-pl

 

Jakie funkcje pełni centrum logistyczne?

Schemat centrum logistycznego i to, jak działa taki obiekt, jest uzależnione w dużej mierze od jego rodzaju oraz zadań, które wykonuje na co dzień, niemniej w większości obiektów jego funkcje będą bardzo podobne. Zadaniem centrum logistycznego jest magazynowanie, przygotowywanie i dystrybucja produktów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w efektywny sposób w celu zwiększenia wydajności łańcucha dostaw. 

Czynności centrum logistycznego wykracza poza samo składowanie ładunków, ponieważ taki obiekt bezpośrednio uczestniczy w realizacji procesów łańcucha logistycznego:

- przyjęcia towaru,
- magazynowanie,
- transport wewnętrzny,
- przygotowywanie zamówień,
- zarządzanie zapasami,
- wysyłka.

Jaka jest różnica między centrum logistycznym a magazynem?

Początkowo różnica pomiędzy centrum logistycznym a magazynem była stosunkowo niewielka. Oba te obiekty służyły przede wszystkim do tego samego celu, czyli magazynowania jak największych ilości ładunków. Z biegiem czasu przeważająca większość magazynów zaczęła się przekształcać w centra logistyczne, ponieważ zaczęły one brać udział we wszystkich zadaniach związanych z łańcuchem logistycznym.

W związku z tym takie obiekty posiadają obecnie wszelkie niezbędne elementy do kontroli zapasów, przygotowywania i pakowania zamówień, transportu wewnętrznego, i dystrybucji towaru. Znajdują się w nich także pomieszczenia biurowe, w których sprawowany jest nadzór nad prawidłową realizacją wszystkich tych czynności. W ujęciu ogólnym można powiedzieć, że dzisiejsze centra logistyczne to owoc ewolucji tradycyjnych magazynów.