Czym są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?

Dodano: 16 listopada 2023; Materiał promocyjny Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Financial Reporting Standards, w skrócie IFRS) to wytyczne, które określają, jak powinny wyglądać sprawozdania finansowe. Dzięki nim dokument ma być spójny, przejrzysty, a także dawać możliwość porównania firm na arenie międzynarodowej. MSR określa głównie metody wyceny aktywów i pasywów, a także sposoby przedstawiania danych, w tym sprawozdań finansowych i ich poszczególnych elementów. Dzięki wdrożeniu standardów można porównać efektywność przedsiębiorstw w różnych krajach, co ułatwia inwestowanie czy przeanalizowanie wydajności.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – zalety wprowadzenia

 

MSR ma być zachętą do przejrzystego przedstawiania informacji finansowych. Dzięki temu przedsiębiorcy muszą tworzyć dokumenty według określonych, jakościowych norm. Dużym atutem jest to, że standardy są aktualizowane i dopasowane do zmian, które zachodzą w gospodarce czy biznesie. Mają również zmniejszać ryzyko pojawienia się manipulacji danymi finansowymi. Niektórzy przedsiębiorcy uważają, że jako narzędzie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości są skomplikowane. Z pewnością Twoje wątpliwości rozwieje dobre biuro księgowe.

 

Zmiany w MSR w 2023 roku

 

Nowe rozporządzenie z października 2023 roku określa, że MSR będą obejmować wszystkie jednostki gospodarcze UE, które przygotowują sprawozdania finansowe, dedykowane do użytku publicznego – zazwyczaj obejmuje to duże firmy i spółki notowane na giełdzie. Od października obowiązek stosowania międzynarodowych standardów dotyczy również grup kapitałowych (niezależnie od siedziby). Zmiany obejmują wymogi  prezentacji sprawozdań. Z kolei małe jednostki mogą stosować uproszczone metody, dzięki czemu łatwiej przygotować dokument. Jeżeli nie wiesz, jak powinno wyglądać odpowiednio przygotowane sprawozdanie finansowe, wybierz księgowość Anavo! To biuro rachunkowe, w którym pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki wsparciu fachowców kierownicy mogą sporządzić dokument zgodnie z odpowiednimi wytycznymi. Złożenie dokumentu w terminie pozwala uniknąć przykrych konsekwencji w postaci kary grzywny czy ograniczenia wolności.

 

Wprowadzane standardy gwarantują, że dane przedsiębiorstwo przedstawi odpowiednie informacje finansowe. Dzięki temu można określić jakie wyniki osiąga firma, a także jak wyglądają przepływy pieniężne. W Polsce na mocy Ustawy o rachunkowości Międzynarodowe Standardy Rachunkowości obejmują spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz banki. Pozostałe podmioty nie mają takiego obowiązku. MSR mogą stosować emitenci papierów wartościowych z rynku UE, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, a także firmy, które są częścią grup kapitałowych (o ile podmiot dominujący stosuje MSR) oraz oddziały lokalne firm zagranicznych (które stosują MSR). Jeżeli dany podmiot stosuje standardy międzynarodowe to nie musi już tworzyć Jednolitego Pliku Kontrolnego.