Czytelnik: władze Góry Kalwarii wieszają kolejny kamień na szyi przedsiębiorców

Dodano: 2 grudnia 2022; Podczas ostatniej sesji radni przyjęli przygotowane przez Urząd Miasta projekty uchwał podwyższające lokalne podatki.


News will be here

Do sprawy w liście do naszej redakcji odniósł się jeden z Czytelników:

Inflacja w górę, Góra w inflacji... więc władze wieszają kolejny kamień na szyi przedsiębiorców. Nasi kochani włodarze, kierując się oczywiście najwyższym dobrem (chyba swoim) zdecydowali, że w trudnych dla wszystkich czasach jeszcze bardziej utrudnią je przedsiębiorcom z branży transportowej. Rosnące ceny paliwa, wzrost podatków od ubezpieczeń społecznych to dla górskokalwaryjskich transportowców nie koniec podwyżek. Rośnie oczywiście podatek od nieruchomości, ale też... transportowy. Jaki będzie tego efekt? Kolejne podwyżki cen transportu lub upadek niektórych firm. Co gmina daje firmom za podniesione podatki? Tym razem znowu nic. Uzasadnienie uchwały podjętej niemal przez wszystkich radnych mówi jedynie o wpływach do budżetu gminy. Jako przedsiębiorcy gminy Góra Kalwaria, kolejny raz jesteśmy karani za to, że wybraliśmy tę miejscowość do zainwestowania. Co jeszcze, drogie Panie i Panowie, co jeszcze?

Rzecznik magistratu Piotr Chmielewski informuje, iż stawki podatkowe zostały zmienione dokładnie o 11,8 proc. Wśród powodów podjęcia takiej decyzji wskazuje na rozpędzającą się inflację - wzrost cen nie tylko usług budowlanych ale również towarów i usług pozostałych (w szczególności wzrost cen gazu i energii elektrycznej). Negatywny wpływ na dochody bieżące gminy w zakresie wpływów z tytułu udziału w PIT, zgodnie z założeniami Polskiego Ładu (wpływy na rok 2023 niższe o 5-7 mln zł w stosunku do roku 2022), a także podniesienie płacy minimalnej.

Poniżej prezentujemy zestawienie, pokazujące jak wzrosną podatki w 2023 roku:

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,01 zł od 1 m² powierzchni (dotychczas: 0,90 zł)
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,55 zł od 1 ha powierzchni (dotychczas 4,96 zł),
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m² powierzchni (dotychczas: 0,43 zł),
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,53 zł od 1 m2 powierzchni (dotychczas 3,16 zł).

2. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,91 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (dotychczas 0,81 zł),
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 23,02 zł),
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 11,80 zł),
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 5,14 zł),
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotychczas 6,34 zł).

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, z tym, że od budowli związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych - 1% ich wartości

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 727,00 zł (dotychczas 650 zł)
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1 096,00 zł (dotychczas 980 zł)
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włącznie 1 442,00 zł (dotychczas 1290 zł)

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 1 do uchwały;

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 1 073,00 zł (dotychczas 960 zł)
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1476,00 zł (dotychczas 1320 zł)
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1 878,00 zł (dotychczas 1680 zł)

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszenia o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu według załącznika Nr 2 do uchwały;

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 i poniżej 12 ton 1 318,00 zł (dotychczas 1179 zł)

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według załącznika Nr 3 do uchwały:

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 22 miejsca 1 554,00 zł (dotychczas 1390 zł)
b) równej lub większej niż 22 miejsca 2 448,00 zł (dotychczas 2190 zł)
Dodaj swój komentarz

Imię (pseudonim):

Treść:

Komentarze (20)

Podatnik

Data: 2 grudnia 2022, 12:24 Chyba Pan z magistratu sam nigdy nie zapłacił podatku... Myślenie "jest ciężko, więc zrobimy Wam ciężej"... ŻA-ŁOS-NE.

expert z pod 40

Data: 2 grudnia 2022, 12:29 Wszyscy płacicie za pisowskie fanaberie i złodziejstwo. Kiedy w tym kraju warto było prowadzić jakieś biznesy? Nigdy. Taki to kraj i tacy ludzie. Opodatkować, ukarać ,postraszyć ,zabrać ,kontrolować, decydować za jednostkę,donieść na sąsiada,oszukać ,okłamać, wypchać mordę patriotyzmem i kościółkiem tylko to potrafią.

G

Data: 2 grudnia 2022, 12:48 Niech ta cała reszta z magistratu sobie obniży pensji o połowę i zaczyna żyć skromniej

11,8%

Data: 2 grudnia 2022, 12:48 O 11,8% rośnie podatek. I to ma być mało? Urosło paliwo, urosły płace kierowców, inflacja nas dobija, a tu kolejne podatki rosną o ponad 11%?!

Co w zamian, droga gmino?

PPP

Data: 2 grudnia 2022, 14:57 Pewnie doj....ć przedsiębiorcom, gdyby nie transport nie mieli byście co jeść, paliwo w górę, podatki, zus-y, a nasza gmina robi podwyżki! Po co funkcjonuje basen?!!! Zimno, dzieci chorują?! Moje dziecko 2 tygodnie na antybiotyku, Burmistrz odda za leki przez te swoje oszczędności?! Szkoda, że na swoich podwyżkach nie oszczędza! Trzeba zmienia gminę, bo tu coraz gorzej się robi!

Urzędnik samorządowy

Data: 2 grudnia 2022, 15:26 My też coś żryć musimy.

Haahahha

Data: 2 grudnia 2022, 15:42 Raz kaczor raz Donald i tak na zmianę dymanko dla rodaków raz jeden raz drugi ale jak widać Polak nawet po szkodzie nie jest mądry tylko dalej pali głupa ...

Xman

Data: 2 grudnia 2022, 18:02 "bo te nagrody im się należały" /urzędnikom /, tak więc, ktoś musi na nie wypracować. Brawo PiS i drożyzna. Info dla emerytów-ojciec narodu szykuje 15 tke na miesiąc przed wyborami. Reszta do roboty i za.. xxx.. lać

Rafz

Data: 2 grudnia 2022, 18:25 Tak jak zawsze ,aby się dostać do koryta i lekko sobie żyć ;)

Matoły

Data: 2 grudnia 2022, 21:31 Jeszcze kilka miesięcy i wam podziękujemy... Skończą się rządy nieudaczników i ćwierć inteligentów. Burmistrz, Rada, Sekretarz, Skarbnik, wszyscy widzimy kim wy jesteście i jak traktujecie ludzi. Cieszcie się chwilą i żryjcie z koryta póki możecie. Ludzie wam pokażą przy urnie, co o was myślą.

napijmy się

Data: 3 grudnia 2022, 12:43 @Matoły
Ja mam w głębokim poważaniu ,nie głosuję i nie narzekam.
Nigdy nie uwierzę ,że ludzie bez końca głosują na tych samych ludzi.

xD

Data: 3 grudnia 2022, 15:31 Zbijanie inflacji oznacza zmniejszanie ilości pieniądza na rynku, co oznacza że mniej rentowne przedsiębiorstwa tego nie przetrwają, czego nie rozumiecie? Rozumiem, że dla wielu to być albo nie być ale jak przekroczy się rubikon to pewne kroki są nieuniknione. Gdyby się w ten sposób nie walczyło to inflacja wymknęła by się spod kontroli i wtedy byłby dopiero problem.

Do eksperta z PO

Data: 3 grudnia 2022, 16:39 Samorządy jak w nazwie same się rządzą, PIS im nic do tego, a kto siedzi w samorządach? Sama opozycja i to ona doi budżet gminy na swoje pensyjki . Popytaj swoich skąd mają na krewetki. Z drugiej strony ty gimnazjalny ekonomisto podatki to normalny zarobek gmin bez których nie mogą istnieć.

antydemokrata

Data: 3 grudnia 2022, 18:04 Niestety ten kraj jest nieprzychylny( eufemizm) drobnej i średniej przedsiębiorczości z bardzo prostej przyczyny. Według najnowszych trendów wprowadzanych przez znanego bankstera i człowieka korporacji Matousza vel Pinokio właśnie tego typu firmy mają zniknąć z polskiego (ale nie tylko) krajobrazu na rzecz wielkich korporacji i holdingów. Zresztą to nie Pinokio o tym decyduje tylko wykonuje polecenia "góry" a konsekwencje poniesie całe społeczeństwo. Nie rozumiem tylko roli samorządów. Czy nie istnieje już powiedzenie "sołtys na zagrodzie równy wojewodzie"? Czy władze samorządowe mają już tak mocno" przyspawane " siedzenia do stołków,że nie mają odwagi zaprotestować? Kogo ta Góra sobie wybrała?

Zaniepokojony

Data: 3 grudnia 2022, 18:57 A gdzie ta radość jaka była po wyborze ASA , straszny rząd PIS-u tylko może wzmocnić wasze zadowolenie przedłużając włodarzy naszych o dodatkowe pół roku!

Mieszkaniec

Data: 4 grudnia 2022, 09:58 Ktoś sobie wybrał POwców na włodarzy gminy. Teraz nie miejcie pretensji do innych.

Mieszkaniec

Data: 4 grudnia 2022, 16:17 Drogę niszczysz to płacisz

Jarek

Data: 5 grudnia 2022, 18:21 Może niech radni zrezygnują ze swoich wypłat.. niech będą radnymi w czynie społecznym... przecież wszystko robią poniekąd dla siebie bo mieszkają w tym samym mieście...

PO-laczek

Data: 6 grudnia 2022, 00:16 Faktem jest, że w gminie rządzi PO - cały magistrat, ZGK, ostatnio też nowe rozdanie w OSIR.
Bawmy się póki jest za co ;-), głupi lud wciąż chce chleba i igrzysk.
A jak już nie będzie kasy to zaciągajmy kredyty i wypuszczajmy obligacje.
A następni niech się martwią ;-)
Więc bawmy się, albo w końcu zacznijmy myśleć!

strarzak osp

Data: 6 grudnia 2022, 15:53 tylko PiS daje pieniąszki nawet nie musze pracowac a mi dajom