Duży krok naprzód - podsumowanie kadencji w gminie Góra Kalwaria

Dodano: 15 marca 2024; Materiał promocyjny UMiG w Górze Kalwarii Rozbudowa szkół. Nowe miejsca spotkań i rekreacji. Zmodernizowane ulice oraz infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna. Mijająca, rozpoczęta pod koniec 2018 roku kadencja była czasem dynamicznego, niespotykanego wcześniej rozwoju gminy Góra Kalwaria. Jak bardzo zmieniła się nasza mała ojczyzna – niech uwidocznią najważniejsze fakty i liczby. Pora podsumować ponad 5-letnie poczynania lokalnego samorządu.


News will be here

W MIJAJĄCEJ KADENCJI GMINA:

- pozyskała 80 mln zł ze źródeł zewnętrznych na lokalne inwestycje
- wydała 130 mln zł na inwestycje w Górze Kalwarii i sołectwach
- zrealizowała 490 inwestycji na obszarze całej gminy.

OŚWIATA

Ewenementem jest doprowadzenie w ciągu roku do rozpoczęcia rozbudowy trzech szkół. Trwają prace w Kątach i Czaplinku, a w bieżącym miesiącu zlecimy roboty w Czersku. Łączna wartość tych inwestycji to przeszło 31 milionów złotych. Górskokalwaryjski budżet udźwignie taki wydatek tylko dlatego, że urząd gminy pozyskał na te przedsięwzięcia fundusze zewnętrzne – ponad 17 mln zł.

Ponadto m.in.: • budowa boiska szkolnego w Coniewie, • utworzenie przedszkola w Cendrowicach, • wyposażenie wszystkich gminnych szkół w zestawy do robotyki za prawie 1,3 mln zł.

DOTACJE

Ustanawialiśmy lokalne rekordy wysokości pozyskanych funduszy zewnętrznych. W samym roku 2023 dofinansowania wyniosły w sumie blisko 40 milionów złotych. To prawie tyle, ile gmina Góra Kalwaria otrzymała w całej poprzedniej kadencji.

Jedną z najwyższych dotacji, ponad 3,4 mln zł, przyznano nam na renowację elewacji i ogrodzenia zabytkowego kościoła Na Górce [FOTO]

DROGI

Przebudowaliśmy dwadzieścia kilka kilometrów gminnych dróg w mieście i sołectwach.

Zleciliśmy przebudowy m.in. następujących ulic lub odcinków: • ulice Batalionu „Zośka”, Bema, Lipkowska, Mariańska, Rybie, Towarowa, Walewicka, Zakalwaria, Żwirki i Wigury w Górze Kalwarii, • ulice Długa, Kościelna, Spacerowa i Szkolna w Baniosze, • ul. Leśna w Brześcach, • ulice Krótka i Polna w Cendrowicach, • ulice Gródź i Pólko w Czersku, • ul. Ogrodowa w Dobieszu, • droga z Karoliny do Krzaków Czaplinkowskich, • ul. Polna w Kątach, • ul. Okrężna w Krzakach Czaplinkowskich, • droga w Lininie, • ul. Długa w Moczydłowie, • droga przez Solec, • droga Tomice – Wólka Załęska (ulice Kochanowskiego i Klonowa).

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA

Na obecną kadencję przypadła najkosztowniejsza lokalna inwestycja w historii. Mowa o wartej niemal 30 mln zł rozbudowie-modernizacji oczyszczalni ścieków w Moczydłowie. Dzięki dobiegającemu końca przedsięwzięciu, nadzorowanemu przez Zakład Gospodarki Komunalnej, kolejni dostawcy nieczystości ciekłych będą mogli podłączać się do sieci kanalizacyjnej. Spośród pozostałych zadań wod.-kan. na uwagę zasługują przed wszystkim – ze względu na swoją skalę – dwie modernizacje w Górze Kalwarii: sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w głównych ulicach oraz stacji uzdatniania wody przy ul. Kalwaryjskiej.

Ponadto m.in.: • budowa kanalizacji sanitarnej w Czersku, • budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśnej i Towarowej oraz kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii, • budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Bażantów w Łubnej, • budowa kanalizacji sanitarnej w Potyczy.

OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE

Kładliśmy nacisk na rozwój infrastruktury dla miłośników aktywności fizycznej. Powstał m.in., otwarty w marcu bieżącego roku, ogromny plac zabaw i rekreacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii, który – zgodnie z przewidywaniami – okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Stworzono także nowe cykliczne imprezy sportowe i wiele nowych sekcji Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ponadto m.in.: • budowa budynku zaplecza stadionu w Baniosze, • budowa kompleksu sportowego między ulicami Budowlanych i Bema w Górze Kalwarii, • modernizacja trzech boisk – na Stadionie Miejskim i przy basenie w Górze Kalwarii oraz w Baniosze, • budowa placów zabaw przy ul. Leśnej, na terenie przedszkola przy ul. Bema i szkoły przy ul. ks. Sajny w Górze Kalwarii, • rozbudowa placów zabaw przy basenie, na terenie przedszkola przy ul. ks. Sajny i szkoły przy ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii, • utworzenie nowej siłowni i inne prace remontowe w budynku basenowym, • rozbudowy placów rekreacji w sołectwach.

MIEJSCA SPOTKAŃ

Seniorzy z Góry Kalwarii w końcu doczekali się, w 2021 roku, miejsca integracji z prawdziwego zdarzenia. Klub Wisełka tętni życiem, co pokazuje, jak bardzo taki lokal był w mieście potrzebny. Od początku bieżącego roku z pomieszczeń przy ul. Pijarskiej 40 można korzystać dłużej niż poprzednio: w godz. 8.30–18.00 (w dni powszednie). Do klubu zapisało się dotychczas ponad 160 seniorów.

Ponadto m.in.: • utworzenie filii publicznej biblioteki i klubu seniora w Baniosze, • modernizacja remiz strażackich w Górze Kalwarii i sołectwach, • znalezienie gospodarza dla ośrodka Brzanka nad Wisłą w Górze Kalwarii.

ZIELEŃ

Staraliśmy się, aby miasto było coraz bardziej zielone. Powstał, przy ul. ks. Sajny, ogólnodostępny ogród z ławkami, altaną i boiskiem, a inne miejsca z uporządkowaną roślinnością uatrakcyjniliśmy. W mijającej kadencji posadziliśmy w gminie w sumie ponad 200 drzew.

Ponadto m.in.: • nowe trawniki i drzewa na rynku w Górze Kalwarii, • uatrakcyjnienie parku na skarpie przy ul. ks. Sajny w Górze Kalwarii (nowe nasadzenia, mała architektura), • nowe drzewa przy ulicach ks. Sajny i Pijarskiej oraz alejce obok ronda Górskiego w Górze Kalwarii, • nowe drzewa przy przedszkolu w Baniosze i przedszkolu integracyjnym w Górze Kalwarii, • rewitalizacja terenu zielonego między ulicami Bema i Budowlanych w Górze Kalwarii.

ZDROWIE

• Utworzenie w Górze Kalwarii filii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, • powrót punktu doraźnej pomocy lekarskiej w Górze Kalwarii.

URZĄD

• Pozyskanie funduszy zewnętrznych na odnowienie elewacji obu siedzib urzędu, • wprowadzenie karty mieszkańca, • utworzenie nowej strony internetowej, • likwidacja dnia pracy wewnętrznej, • montaż nowoczesnych słupów ogłoszeniowych, • wprowadzenie płatności bezgotówkowych.

TURYSTYKA I PROMOCJA

• Renowacja mostu Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku i remont zamkowego muru, • budowa ścieżki rowerowej Czersk – Góra Kalwaria, • utworzenie szlaków turystycznych w Górze Kalwarii, • wydanie i dofinansowanie wydania książek o atrakcjach i historii gminy (w tym dla dzieci), • pozyskanie funduszy zewnętrznych na odnowienie zabytków – kościoła Na Górce i ratusza w Górze Kalwarii.

TRANSPORT PUBLICZNY

• Uruchomienie linii autobusowej z Góry Kalwarii do Piaseczna przez Zalesie Górne (L13), • budowa przystanku autobusowego oraz parkingu szkolnego kiss and ride przy ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii, • wprowadzenie darmowych przejazdów autobusami linii L, • modernizacje przystanków w gminie, • zwiększenie liczby miejsc parkingowych przy ul. Piłsudskiego w Górze Kalwarii, • uporządkowanie skrzyżowania ulic Dominikańskiej i por. Białka w Górze Kalwarii.

BEZPIECZEŃSTWO

• Rozbudowa miejskiego monitoringu do ponad 80 kamer.

OŚWIETLENIE ULICZNE

• Wymiana około 800 przydrożnych lamp w gminie na energooszczędne, • nowe latarnie wzdłuż ulic Pijarskiej i Dominikańskiej w Górze Kalwarii, • budowa oświetlenia ulic Saperów i Kleeberga w Górze Kalwarii.

KULTURA

• Utworzenie w Górze Kalwarii nowej siedziby pracowni plastycznej Ośrodka Kultury, • remont elewacji kina w Górze Kalwarii, • organizacja nowych rodzinnych pikników – historycznych i Słoneczna Góra.

ZWIERZĘTA

• Budowa dwóch wybiegów dla psów w Górze Kalwarii, • bezpłatne czipowanie oraz dofinansowywanie kastracji i sterylizacji zwierząt.

STRAŻE POŻARNE

• Pozyskanie przez urząd gminy – we współpracy z jednostkami OSP – blisko 5 milionów złotych na nowe pojazdy, sprzęt i remonty remiz.

PORZĄDEK

• Powołanie Grupy Utrzymania Terenów Publicznych.

EKOLOGIA

• Dotacje do wymiany pieców i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, • finansowanie odbioru od mieszkańców azbestu, • bezpłatne doradztwo i bezpłatna pomoc w sporządzaniu wniosków przez gminnych ekodoradców.

WSPÓŁPRACA

Wyjątkowo owocna była współpraca z władzami wyższych szczebli i przedsiębiorcami. Upływająca kadencja obfitowała na naszym terenie w inwestycje powiatowe, wojewódzkie, krajowe oraz prywatne. Dziękujemy za ten wkład w rozwój gminy.

Powstały m.in.: • nowe nawierzchnie głównych ulic Góry Kalwarii wraz z chodnikami, drogi Góra Kalwaria – Czersk, drogi przez Cendrowice, drogi w Czarnym Lesie, drogi Julianów – Sułkowice, drogi w Kolonii Sobików, drogi z centrum Sobikowa do Kolonii Sobików, ul. Lipowej w Wojciechowicach, • nowe skrzyżowanie przy stacji paliw w Solcu, • nowy wiadukt w Sierzchowie, • nowa szkolna hala sportowa przy ul. Budowlanych w Górze Kalwarii, • ośrodek tenisowy w Górze Kalwarii.

PROJEKTY DO REALIZACJI

• Powstały projekty: przebudowy rynku i budowy fontanny w Górze Kalwarii, budowy całkiem nowej ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii (łączącej ul. Pijarską z Kilińskiego, Kalwaryjską i Polną), przebudowy ul. Spacerowej w Kątach. • Na ukończeniu są projekty: nowego miejskiego targowiska, nowego Stadionu Miejskiego, budowy ronda u zbiegu ulic Pijarskiej, Sportowej, Chopina i Mickiewicza.