Faktoring zminimalizuje zatory płatnicze w firmie

Dodano: 14 grudnia 2022; Biznes w obecnych czasach w dużej mierze opiera się na długich terminach zapłaty. O ile w przypadku odbiorców tego typu rozwiązanie jest bardzo korzystne, ponieważ mają oni wtedy długi czas na spłacenie swoich zobowiązań, to już dla sprzedawców jest to kłopotliwe.

W pewnych branżach mowa jest o wielu tygodniach, przez które oczekiwać trzeba na przyjście przelewu. Jeżeli do tego dojdą opóźnienia, co czasami także się zdarza, to takim sposobem można znacznie pogorszyć, a w niektórych przypadkach wręcz nawet utracić finansową płynność. Rozwiązaniem takich problemów jest faktoring, który obecnie cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 

Przebieg operacji faktoringu

Faktoring polega na tym, że do transakcji sprzedaży dołącza się kolejny uczestnik pod postacią instytucji finansowej, która po wystawieniu faktury sprzedażowej opłaca ją w krótkim terminie. Zaś należności za tę fakturę odbiorca zwrócić będzie musiał już nie sprzedawcy, ale właśnie faktorowi - czyli instytucji finansowej.

Takie rozwiązanie daje przedsiębiorcy wiele korzyści. Po pierwsze otrzyma on środki finansowe bardzo szybko, niekiedy nawet tego samego dnia, co wystawiony dokument sprzedaży. W zależności od ustalonego sposobu rozliczeń zostanie wypłacona cała suma od razu lub zaliczka, czyli jej część, a reszta po zapłaceniu przez odbiorcę powstałej należności.

 

Dobre strony usługi

W niejednym przypadku zastosowanie faktoringu decyduje o utrzymaniu płynności finansowej, pozwala zrobić zakupy niezbędnych materiałów i towarów, lub też wypłacić wynagrodzenia dla swojej załogi. Dzięki temu można ograniczyć zatory płatnicze, które spotyka się tak często we współczesnym biznesie i niestety biznes ten poważnie hamują.

Kolejną zaletą faktoringu jest mała ilość formalności, jakie trzeba spełnić. W odróżnieniu od kredytów bankowych nie trzeba tu mieć zdolności kredytowej czy przedstawiać jakiejś dużej ilości informacji o stanie firmy. Oczywiście zawsze jakaś mniejsza lub większa weryfikacja się odbędzie, niemniej nie tak szczegółowa, jak przy innych finansowych usługach.

Jeśli chodzi o kwestie zabezpieczeń, to tu najważniejszym zabezpieczeniem są właśnie same wystawione faktury. Jeśli jakiś klient zacznie się ociągać z płaceniem, to dokumenty takie stanowią podstawę to tego, aby rozpocząć proces windykacyjny.

 

Formalny aspekt faktoringu

Z reguły umowę faktoringową podpisuje się bezterminowo, z jakimś ustalonym czasem wypowiedzenia. Przez to nie trzeba pamiętać o tym, że co rok jest ona do odnowienia. Z dodatkowych spraw formalnych koniecznych do spełnienia jest powiadomienie swoich klientów o zmianach w rozliczeniach. Ma to o tyle znaczenie, że dowiedzieć się oni muszą, że od pewnego momentu przelewy realizowane być mają na rzecz faktora, a nie firmy wystawiającej faktury.

Rzecz jasna jak każdy produkt finansowy faktoring posiada także wady. Najistotniejsza to konieczność zapłacenia prowizji od finansowanych faktur tudzież innych kosztów. Jednak dzisiaj konkurencja na rynku finansowym jest bardzo duża i firmy faktoringowe zabiegając o klientów na różne sposoby, też oferując atrakcyjne cenowo  oferty usług faktoringu. Trzeba również wiedzieć, że sam faktoring występuje obecnie w kilku różnych wersjach i dostosować sobie można te usługi do swoich potrzeb. Więcej szeregów na temat możliwości skorzystania z faktoringu na sterownie: https://faktoringoferty.pl