Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizowania ruchu i mierzenia skuteczności reklam.
Dowiedz się więcej ZGODA


Główne zagrożenia w polityce ekologicznej świata

Dodano: 2 grudnia 2019; Naukowcy nie pozostawiają złudzeń – tak niebezpiecznej sytuacji ekologicznej na świecie nie było od tysięcy lat. W niebotycznie szybkim tempie trwa proces wymierania milionów gatunków zwierząt oraz ocieplania się klimatu. To jednak nie wszystko.

Do głównych problemów i jednocześnie wyzwań ekologicznych świata bezsprzecznie należy globalne ocieplenie. Spowodowane jest ono nadmierną emisją gazów cieplarnianych, która ma bardzo negatywny wpływ m.in. na warstwę ozonu w atmosferze.

Emisje gazów cieplarnianych i problem zanieczyszczonego powietrza

Gazy i tlenki węgla, azotu i siarki, ciężkie pyły i popioły, coraz więcej miejsca zajmują w statystycznym metrze sześciennym powietrza na świecie. Ich występowanie zwiększa się na skutek emisji gazów cieplarnianych, ale także spalin pochodzących chociażby z samochodów. Zbyt duża ilość gazów cieplarnianych przyczynia się także do spadku zawartości ozonu w atmosferze, ta z kolei prowadzi do ocieplenia się klimatu. Jego konsekwencją jest masowe wymieranie milionów gatunków zwierząt na całym świecie. Zagrożeni są także ludzi – już teraz w polityce państw geograficznego regionu Indonezji i Australii widać konkretne działania.  Mieszkańcy mniejszych wysp są przez władze ewakuowani. Powód? Wysp tych niedługo nie będzie.

Zanieczyszczenie powietrza bezpośrednio przekłada się na zdrowie człowieka. Może powodować przez następne dekady znaczną intensyfikację w zakresie powstawania różnego rodzaju nowotworów. Problematyka nieczystego powietrza dotyczy także tzw. smogu, który powstaje przede wszystkim w kotlinach w trakcie zimy na skutek ograniczonej cyrkulacji powietrza w takich miejscach.

Walka z elektrowniami węglowymi dla dobra środowiska. Czy to dobre rozwiązanie?

Wiele państw, zwłaszcza członków Unii Europejskiej, doskonale zdaje sobie sprawę z powagi zagrożenia problemów ekologicznych. Aby przeciwdziałać zagrożeniu oraz zmniejszać negatywny wpływ człowieka na środowisko, proponowane są różnego rodzaju polityki dot. ograniczania emisji. Dotyczy to także czerpania energii elektrycznej ze spalania węgla. Tematyka ta jest kontrowersyjna zwłaszcza w Polsce.

Ograniczenie przetwarzania węgla może być trudne w państwie, w którym krajowe zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 170 TWh, z czego ok. 130 TWh pochodzi ze spalania węgla. Chociaż są to zabiegi proponowane w jak najbardziej słusznym celu, nie wiadomo, czy faktycznie przyniosłyby realne zmiany w kontekście np. braku przestrzegania jakichkolwiek norm ekologicznych przez zamieszkiwane przez prawie 1,5 miliarda obywateli Chiny.