Jak działają indywidualne ubezpieczenia na życie?

Dodano: 18 sierpnia 2023; Materiał promocyjny Indywidualne polisy na życie, podobnie jak inne rodzaje ubezpieczeń, mogą zapewnić bezpieczeństwo Twojej rodzinie i uchronić ją przed problemami finansowymi po Twojej śmierci. Jednakże, decyzja o ich wyborze powinna być świadoma i oparta na odpowiedniej analizie. Właśnie dlatego w tym artykule przyjrzymy się temu, jak działają prywatne ubezpieczenia na życie.


News will be here

Czym są indywidualne ubezpieczenia na życie?

Indywidualne ubezpieczenia na życie to produkty, których celem jest finansowe zabezpieczenie bliskich (najczęściej rodziny) osoby ubezpieczonej. W zamian za cykliczne składki, beneficjenci polisy mogą liczyć na otrzymanie wsparcia po śmierci osoby objętej tą formą ochrony. Należy jednak zwrócić uwagę, że wypłata świadczenia następuje tylko wtedy, gdy zostanie spełnionych kilka podstawowych warunków:

- Śmierć nastąpi w trakcie trwania okresu ochrony ubezpieczeniowej;

- Nie dojdzie do sytuacji powodujących wykluczenie odpowiedzialności, co ma miejsce na przykład w przypadku samobójstwa popełnionego na krótko po zawarciu umowy;

- Składki ubezpieczeniowe były uregulowane zgodnie z zasadami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (w skrócie OWU).

Kiedy ubezpieczenie na życie nie zadziała?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia przewidują tzw. okres karencji ubezpieczeniowej. Jest to okres, w którym odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona i trwa od zawarcia umowy do chwili, gdy rozpoczyna się pełna ochrona. Zazwyczaj jest to kilka lub kilkanaście miesięcy. W niektórych przypadkach może to być nawet rok lub dwa lata np. w przypadku samobójstwa. Jeśli w tym czasie dojdzie do zgonu, który zostanie stwierdzony wskutek samookaleczenia, ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty świadczenia.

W praktyce ubezpieczyciele wykluczają również zgony będące rezultatem niezgodnych z prawem działań takich jak czynny udział w zamieszkach, aktach terroru lub napaści. Taka klauzula stosowana jest jako część zapisu tzw. wyłączeń odpowiedzialności. Szczegółowy opis tych wykluczeń można znaleźć w OWU.

Dlaczego indywidualne ubezpieczenia na życie są warte rozważenia?

Każdy z nas chciałby, aby jego rodzina była odpowiednio zabezpieczona pod względem finansowym. Indywidualne ubezpieczenia na życie okazują się w tym bardzo pomocne. Niemniej, decyzja o zakupie takiej usługi musi być podjęta w sposób świadomy i przemyślany. Jakie są zalety prywatnie kupowanych ubezpieczeń na życie?

Indywidualne ubezpieczenia na życie są stosunkowo przystępne

Przede wszystkim, indywidualne polisy na życie są stosunkowo niedrogie. Wysokość składek jest uzależniona od szeregu czynników takich jak czas trwania umowy, wiek ubezpieczonego i suma ubezpieczenia. W przypadku osób poniżej 30 roku życia miesięczne składki zazwyczaj nie muszą przekraczać 50 złotych.

Możliwość dopasowania do własnych potrzeb

W zależności od Twoich potrzeb, wybrana przez Ciebie polisa może opiewać na stosunkowo małą, jak i bardzo wysoką sumę ubezpieczenia. Umowa natomiast może trwać w zależności od potrzeb 5, 10, jak i nawet 40 lat (choć dużo zależy od wieku ubezpieczonego). Wiele firm oferuje również pakiety lub dodatkowe umowy rozszerzające indywidualne ubezpieczenia na życie. Jeśli się na nie zdecydujesz, wsparcie finansowe może być wypłacone nie tylko w razie śmierci, ale również w przypadku poważnej choroby lub hospitalizacji ubezpieczonego.

Polisa na życie to dodatkowe zabezpieczenie finansowe

Indywidualne ubezpieczenia na życie kupujemy wtedy, gdy zależy nam na zabezpieczeniu bliskich przed utratą ich źródła utrzymania. Jeśli umrzesz, np. w wypadku samochodowym lub na raka, i nie zostaną naruszone warunki umowy, beneficjenci (np. żona lub dzieci) mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia. Te pieniądze pozwolą Twoim bliskim na pokrycie wydatków związanych ze spłatą kredytu hipotecznego, edukacją i mogą stanowić zabezpieczenie na przyszłość, którego Ty nie będziesz mógł im zapewnić.

Podsumowanie

Choć nikt nie lubi rozmawiać o przedwczesnej śmierci i poważnych wypadkach, trzeba zdawać sobie sprawę z możliwości ich wystąpienia. O ile indywidualne ubezpieczenie na życie nie uchroni Cię przed zgonem, taka forma zabezpieczenia z pewnością pomoże Twoim bliskim w trudnych chwilach. Mamy nadzieję, że ten artykuł okazał się pomocny i sprawi, że podejmiesz świadomą decyzję odnośnie zakupu polisy.