Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizowania ruchu i mierzenia skuteczności reklam.
Dowiedz się więcej ZGODA


Kilka ważnych spraw, o których zapominamy, planując remont

Dodano: 19 listopada 2020; Planując remont mieszkania lub domu zazwyczaj skupiamy się na zakresie prac, materiałach budowlanych i ich cenach oraz kosztach robocizny. Sporządzając kosztorys prac remontowych niekiedy zapominamy o innych sprawach, ściśle z tym remontem powiązanych, między innymi o wynajęciu toalety przenośnej dla ekipy remontowej oraz pozbyciu się gruzu i odpadów poremontowych. Przypominamy o tym na przykładzie województwa wielkopolskiego.

Sanitariaty dla ekipy – toalety przenośne Koziegłowy

Koziegłowy to niewielka podpoznańska miejscowość, w której rozwija się budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne. Jest to trend ogólnopolski; ludność pracująca w dużych ośrodkach miejskich coraz częściej wybiera miejscowości ościenne jako miejsce zamieszkania ze względów tak ekonomicznych, jak i ekologicznych.

Siłą rzeczy w Koziegłowach i podobnych wsiach podmiejskich sporo pracy mają ekipy budowlane i remontowe. Ważną rzeczą, o której dość często zapominamy, zatrudniając taką ekipę, jest zamówienie dla niej toalety przenośnej. Jest to rozwiązanie znacznie bardziej komfortowe, niż udostępnienie ekipie sanitariatów w domu – zarówno dla niej samej, jak i dla domowników.

Wystarczy złożyć zamówienie w jednej z wielu poznańskich firm wynajmujących toalety z umywalkami, specjalnie przystosowane do ustawienia na placu budowy. Dodatkowo można zamówić serwis, dzięki któremu ekipa remontowa będzie mieć odpowiednie warunki sanitarne. Kabiny nie wymagają podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Porządki po remoncie – wywóz gruzu Kleszczewo

Kleszczewo to najmniejsza pod względem liczby ludności gmina Metropolii Poznań, aczkolwiek ostatnimi czasy intensywnie się rozbudowuje, zwłaszcza w części zachodniej, bezpośrednio przylegającej do Poznania.

Od 1 września 2020 roku w podpoznańskich gminach – członkach GOAP (Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej), w tym w gminie Kleszczewo, obowiązują nowe reguły postępowania z odpadami. Najważniejsza to obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, dotyczący wszystkich mieszkańców bez wyjątku, zarówno zamieszkałych w budownictwie jedno- jak i wielorodzinnym. Tym bardziej ważne jest, aby porządkując dom lub mieszkanie po remoncie pamiętać o wywiezieniu gruzu i odpadów poremontowych. Nie wolno pozbywać się ich w dowolnym miejscu, zabronione jest też przechowywanie ich na posesji lub wrzucanie do osiedlowych pojemników na śmieci. Najbardziej racjonalnym postępowaniem jest zamówienie kontenera na gruz, plus ewentualnie worka typu big-bag na pozostałe odpady. Wywóz gruzu i odpadów na własną rękę i porzucenie ich np. w lesie grozi surowymi konsekwencjami administracyjnymi.

Jak to zorganizować – kontenery na gruz Komorniki

Podpoznańska wieś Komorniki jest siedzibą wielu firm. Intensywny jej rozwój, zwłaszcza w zakresie budownictwa mieszkaniowego, sprawił, że w miejscowości funkcjonuje kilka form budowlanych i usługowych, prowadzących wynajem sprzętu i urządzeń niezbędnych podczas prac budowlanych i remontowych, generujących znaczne ilości gruzu. Trzeba się go pozbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wywozem gruzu z miejscowości w promieniu do 100 km od Poznania zajmują się poznańskie firmy wywozowe, takie jak SKIP. Dysponują one kontenerami różnej wielkości i pojemności, które można zamówić telefonicznie lub e-mailem. Firma podstawi kontener bezpośrednio we wskazane miejsce. Uwaga: kontener nie może tarasować drogi dojazdowej bądź ewakuacyjnej, nie może też zostać ustawiony na nieutwardzonym gruncie. Jeżeli ma być ustawiony na gruncie prywatnym, należy uzyskać wcześniej zgodę właściciela. W każdym wątpliwym przypadku co do miejsca ustawienia kontenera wskazane jest skontaktowanie się z odnośnymi władzami gminy.

Kontener wypożyczany jest na określony czas z możliwością przedłużenia wynajmu za dodatkową opłatą. Po zakończonym remoncie firma odbiera kontener z gruzem, który podlega następnie segregacji i recyklingowi. Odzyskiwanie surowca budowlanego jest bardzo istotnym argumentem, przemawiającym za wynajęciem kontenera na gruz.

Jeżeli remont odbywa się na piętrze bloku mieszkalnego, istnieje możliwość zamówienia rękawa, za pomocą którego gruz transportowany jest z okna/balkonu mieszkania wprost do kontenera. Eliminuje to uciążliwość noszenia gruzu po schodach lub zwożenia windą, co może być niebezpieczne. Przy mniejszych ilościach gruzu można zamiast kontenera zamówić worki typu big-bag.

Inne drobne sprawy

Poza uwzględnieniem w naszym kosztorysie remontowym zaplecza sanitarnego dla ekipy, wywozu gruzu i odpadów poremontowych należy również przeznaczyć określone środki na zakup środków czystości i urządzeń, jeżeli zamierzamy samodzielnie doprowadzić dom lub mieszkanie do porządku po remoncie. Warto jednak dokonać kalkulacji i obliczyć, czy bardziej opłaci się takie rozwiązanie, czy może korzystniejsze okaże się wynajęcie firmy sprzątającej, która wykona wszystkie prace porządkowe sprawniej i z użyciem profesjonalnych narzędzi i środków.

Podczas remontu zawsze warto pomyśleć o wykończeniu wnętrz. Wszystko zależy od tego czy chcemy zamontować nowoczesne kabiny prysznicowe na wymiar czy lacobel na wymiar. Zrobi to doświadczona ekipa wybrana przez Ciebie.