Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizowania ruchu i mierzenia skuteczności reklam.
Dowiedz się więcej ZGODA


Opłata likwidacyjna - jak ją odzyskać?

Dodano: 10 marca 2021; Opłata likwidacyjna to rozwiązanie stosowane przez wiele firm, przede wszystkich tych oferujących tak popularne polisolokaty. Dzięki nim firmy ubezpieczeniowe przywiązują swoich klientów do polisy, ponieważ jej zamknięcie okazuje się wyjątkowo niekorzystne finansowo.

Opłata likwidacyjna - co to jest?Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych to temat, który obecnie jest bardzo szeroko dyskutowany. Wynika to z tego, że wiele osób, które kilka albo kilkanaście lat temu zawarły umowy tzw. polisolokat, a więc ubezpieczenia na życie połączonego z funduszami kapitałowymi, chcą je teraz zamknąć. Okazuje się jednak, że tzw. opłata likwidacyjna "pożera" większość  wpłaconych przez lata trwania polisolokaty pieniędzy. Opłata likwidacyjna pobierana jest przez ubezpieczyciela w momencie zakończenia umowy. Niestety często jest ona nieproporcjonalnie wysoka i narusza interes konsumentów. Niestety umowy polisolokat są tak skomplikowane, że statystyczny Klient nie jest w stanie rozszyfrować wszystkich zapisów. W takim przypadku warto sięgnąć po pomoc, którą można znaleźć na przykład na https://oplatylikwidacyjne24.pl/

Opłata likwidacyjna pobierana jest w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy. Jest to rodzaj swoistej sankcji, kary umownej, przy zastosowaniu której konsument może stracić nawet 100% swoich oszczędności. UOKIK podkreśla, że nie ma to nic wspólnego z realnym pokryciem kosztów rozwiązania umowy. Opłata likwidacyjna jest po pierwsze formą przerzucenia na klienta całości kosztów początkowych (przede wszystkim związanych z akwizycją ubezpieczenia). Po drugie, to forma ograniczenia prawa konsumenta do rozwiązania umowy - blokada w postaci poważnych strat finansowych wielu klientów zniechęca do zamknięcia polisy.

Opłata likwidacyjna może występować pod różnymi nazwami: wartości wykupu, świadczenia wykupu, opłaty dystrybucyjnej, opłaty za dystrybucję. Często zapisy jej dotyczące są dla klienta niejasne i nie do końca zrozumiałe. Przed zamknięciem polisolokaty warto skorzystać z doświadczenia specjalistów i zamówić bezpłatną jej analizę.

Odzyskanie opłaty likwidacyjnej - czy to możliwe?UOKiK przyjął w sprawie opłat likwidacyjnych i zasadności ich naliczania jasne stanowisko. Trzeba oczywiście wyraźnie zaznaczyć, że krytyka zasad związanych z opłatą likwidacyjną nie dotyczy wszystkich ubezpieczycieli. UOKiK zajął wyraźne stanowiska w sprawie 17 Towarzystwo, które przerzucają na konsumentów koszty początkowe zawarcia ubezpieczenia, które powinny jednak spadać na przedsiębiorcę, a nie klienta. W wielu polisolokatach na skutek interwencji UOKiK doszło do obniżenia wysokości opłat. Możliwe na drodze sądowej jest jednak odzyskanie całej tej kwoty. Sąd musi uznać, że zapisy dotyczące opłaty są abuzywne, kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i naruszają jego interesy.

Praktyka pokazuje, że słowa rzecznika finansowego o opłacie likwidacyjnej, która narusza interesy konsumentów, znajdują także potwierdzenie w sądzie. Zapada coraz więcej wyroków, które przyznają konsumentom pełne prawo do odzyskania opłaty likwidacyjnej, która naliczona jest w sposób bezprawny i godzący w interesy konsumenta. Nawet przy niższej opłacie likwidacyjnej nie warto więc godzić się na jej zastosowanie, jeśli musisz zerwać umowę przed czasem ustalonym w umowie (na tę kwestię warto zwracać uwagę już przy ustalaniu jej zapisów).

Odzyskać opłatę likwidacyjną można także w sytuacji, gdy została już ona pobrana, nawet jeśli stało się to kilka lat temu. W przypadku umów rozwiązanych przed 9 lipca 2018 roku nie mogło jednak upłynąć więcej niż 10 lat od rozwiązania polisy. W przypadku umów zawartych po 9 lipca 2018 roku o odzyskanie opłaty likwidacyjnej można się ubiegać w ciągu 6 lat od momentu rozwiązania polisy.