Opłata paliwowa w 2022 - ile wynosi?

Dodano: 12 sierpnia 2022; Stawki opłaty paliwowej są ustalane dla konkretnego roku i oficjalnie ogłaszane. Mogą też zmieniać się w zależności od nieprzewidzianych sytuacji. Wysokość należności, jaką ma zapłacić konkretny podmiot, zależy od ilości paliw silnikowych lub gazu objętych podatkiem akcyzowym. Ile jednak stawka opłaty paliwowej wynosi w 2022 roku?

Opłata paliwowa – ile wynosi?

Opłacie paliwowej podlegają różne produkty, a jej wysokość zależy właśnie od konkretnej kategorii. Jak w 2022 roku wygląda ten podział? Wysokość opłaty paliwowej wynosi:

- 152,61 zł za 1000 l benzyn silnikowych, o kodach: CN 2710 12 45 lub CN 2710 12 49, oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami
- 329,12 zł za 1000 l oleju napędowego, o kodzie CN 2710 19 43 lub CN 2710 20 11, i wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa
- 186,32 zł za 1000 kg mokrego gazu ziemnego i pozostałych węglowodorów gazowych oraz gazowych węglowodorów alifatycznych skroplonych i w stanie gazowym, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, o kodach: CN 2711 i CN 2901 oraz wyrobów inne niż określone w pkt 1–3, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane za 1000 kg do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN

Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej ciąży na podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego, producencie paliw silnikowych, podlegają mu także importerzy paliw silnikowych. Jest on określony na podstawie artykułów zapisanych w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obliczanie opłaty od wprowadzenia do obrotu paliw silnikowych lub gazu do napędu silników spalinowych

W sprawie opłaty paliwowej należy polegać przede wszystkim na oficjalnych zapisach. Aby zgłosić się do jej zapłaty, należy wykorzystać interaktywny formularz znajdujący się na PUESC. Należność jest zabezpieczona tzw. zabezpieczeniem akcyzowym, które zapobiega przed uniknięciem jej opłacenia. Trzeba także pamiętać, że stawki ulegają zmianie. Podlegają one wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku. Podczas obliczania opłaty paliwowej trzeba wziąć pod uwagę, że wpływa na nią zarówno ilość paliw silnikowych, jak i ich rodzaj – inna stawka dotyczy biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, a inna jest za gazowe węglowodory alifatyczne skroplone. Opłatę paliwową płacą m.in podmioty zaopatrujące rynek krajowy paliw silnikowych, a wpływy z niej mają wspierać takie inicjatywy jak Krajowy Fundusz Drogowy.

 

Zmiany w stawkach opłaty paliwowej

Zmieniają się nie tylko ceny paliwa – stawka opłaty ich dotyczącej także jest zależna od kilku czynników. Najważniejszym jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Należności, które spoczywają na m.in. importerze paliw silnikowych, ulegają podwyższeniu w zależności od jego wartości w czasie pierwszych trzech kwartałów roku w porównaniu do analogicznego okresu w poprzedzającym roku. Zmianie podlegają paliwa silnikowe i gaz, w tym pozostałe węglowodory gazowe. Oprócz zmian na zasadach określonych wcześniej i które określa podstawa prawna, nie można zapominać o połączeniu, jakie ma opłata dotycząca paliwa oraz podatek akcyzowy. Wiąże je kilka zależności. Po pierwsze, w celu zagwarantowania wykonania powstałego zobowiązania, wykorzystuje się odpowiednie zabezpieczenie, oparte na podatku akcyzowym. Po drugie, wahające się stawki, aby nie doprowadzić do zbyt dużych zmian ceny, wzajemnie się rekompensują. Po drugie, terminy złożenia informacji do urzędu skarbowego i wywiązania się z obowiązku związane są z obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

 

Stawka opłaty paliwowej w usługach kurierskich

Jednak o opłacie paliwowej nie mówi się wyłącznie w kontekście prawa i sytuacji, w jakich podmioty dokonujące wprowadzające na rynek krajowy paliwa silnikowe muszą ją uiścić. W ten sam sposób nazywana jest należność, jaką – obok opłaty drogowej – trzeba zapłacić w przypadku współpracy biznesowej z kurierem czy firmą transportową. Jest ona obliczana na podstawie średnich cen za dany okres oraz najczęściej rozliczana raz na jakiś czas. Więcej informacji można uzyskać u przewoźnika, na przykład tutaj: https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-biznesu/obsluga/oplata-paliwowa.html.