Otoczenie dworu w Brześcach wpisane do rejestru zabytków

Dodano: 17 stycznia 2023; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdziło, że wpisanie otoczenia dworu w Brześcach do rejestru zabytków było zgodne z prawem.


News will be here

Wpis do rejestru zabytków otoczenia zespołu dworsko-parkowego w Brześcach przez prof. Jakuba Lewickiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest zgodny z prawem. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał w mocy jego decyzje, oddalając złożone w tej sprawie odwołania.

MKiDN stwierdziło, że decyzja MWKZ jest prawidłowa pod względem formalno-prawnym, merytorycznie, a także wpisanie do rejestru otoczenia obiektu już wpisanego do rejestru zabytków było w pełni uzasadnione. W wydanej decyzji czytamy również, że zespół w Brześcach, posiada ponadprzeciętną wartość dla regionu, jako przykład rezydencji ziemiańskiej, której geneza sięga XV wieku.

Otoczenie zespołu dworsko-parkowego w Brześcach do rejestru zabytków wpisane zostało we wrześniu 2020 roku. Dwór w Brześcach jest jednym z cenniejszych barokowych dworów na terenie Mazowsza, a jego otoczenie cechuje się unikalnymi wartościami krajobrazowymi.

Fot. facebook.com/DworWBrzescach/
Dodaj swój komentarz

Imię (pseudonim):

Treść:

Komentarze (2)

mieszkaniec

Data: 17 stycznia 2023, 20:32 No to pięknie, teraz trzeba udostępnić młodym pokoleniom.

wyborca

Data: 22 stycznia 2023, 20:29 Jak się dziadostwa i ruiny w czas nie rozbierze, to potem zabytek i my obywatele musimy na to pracować.