Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizowania ruchu i mierzenia skuteczności reklam.
Dowiedz się więcej ZGODA

Outsourcing – sposób na oszczędność

Dodano: 25 sierpnia 2020; Outsourcing to zjawisko coraz częściej dające się zaobserwować wśród polskich przedsiębiorstw i instytucji. Polega na zlecaniu podmiotom zewnętrznym zadań, które dotychczasowo wykonywane były przez pracowników danej firmy. Swoje zastosowanie znajduje najczęściej w takich dziedzinach jak: księgowość, audyt, szkolenia, administracja kadrowa czy IT.

Dlaczego outsourcing jest wart uwagi?

Outsourcing sprawdza się w przypadku rozwijających się przedsiębiorstw. Pozwala poświęcić uwagę głównym celom i zadaniom firmy, dzięki przekazaniu części czynności niezbędnych do prowadzania przedsiębiorstwa w ręce specjalistów. W ten sposób, zarówno sztab zarządzający, jak i poszczególni pracownicy mogą w pełni skupić się na powierzonych im zadaniach. Outsourcing to także znaczna redukcja kosztów. Nie ma potrzeby zatrudniania i doszkalania własnej specjalistycznej kadry oraz inwestowania w niezbędną bazę techniczną.

Jednym ze stosowanych rozwiązań w ramach outsourcingu jest wirtualne biuro, więcej informacji tutaj: https://wirtualne-biuro-warszawa.eu/. Wirtualne biuro to usługa wynajęcia miejsca prowadzenia działalności (adresu, skrzynki pocztowej), świadczona przez firmy posiadające przestrzeń biurową, najczęściej w prestiżowych lokalizacjach oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników biurowych.

Pracownicy wirtualnego biura (https://biuro-wirtualne-warszawa.eu/wirtualne-biuro/), odbierają i skanują pocztę oraz przyjmują interesantów. Mogą także udostępnić numer telefonu i pełnić rolę sekretariatu firmy, odbierając jej telefony. Wynajmując wirtualne biuro posiadasz dostęp do biurka, a zdarza się, że nawet do całego pomieszczenia.

Jakie są rodzaje outsourcingu?

Outsourcing to bardzo pakowne i niejednoznaczne pojęcie. Istnieje jednak możliwość wskazania jego rodzajów, stosowanych przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Pierwszy podział, dotyczy miejsca oddelegowania określonych zadań – outsourcing kontraktowy i kapitałowy. Natomiast rodzaj drugi - stopnia oddelegowania zadań – outsourcing pełny i selektywny.

Outsourcing kontraktowy związany jest ze zleceniem wykonania konkretnych zadań firmie zewnętrznej. Kapitałowy z kolei, wiąże się z wydzieleniem danego obszaru z własnego przedsiębiorstwa i stworzeniem powiązanej kapitałowo spółki-córki. Z outsourcingiem pełnym, mamy do czynienia, gdy zlecimy firmie zewnętrznej wykonanie zadania w całości. Z selektywnym – gdy oddelegowujemy tylko pojedyncze zadania.