Pękające tynki na ścianach - czy to powód do obaw?

Dodano: 18 sierpnia 2022; Pęknięcia na powierzchni ścian to nie tylko domena starych budynków, z nieestetycznymi rysami możemy mieć bowiem do czynienia również w nowym budownictwie. Są one nie tylko wizualnym defektem, ale czasem mogą świadczyć o poważnych wadach konstrukcyjnych budynku. Jeśli nie są one konsekwencją poważnych uszkodzeń, można je łatwo usunąć i poprawić dzięki temu wygląd ściany. W przypadku głębszych naruszeń ciągłości strukturalnej ściany, konieczne jest jak najszybsze ustalenie i usunięcie bezpośredniego źródła problemu. Kiedy pęknięcia na ścianach są powodem do obaw?

Ustalenie rodzaju pęknięcia

Nie wszystkie pęknięcia świadczą o wadach konstrukcyjnych budynku i dlatego nie wszystkie wymagają specjalistycznego wsparcia. Z tego względu niezwykle ważne jest ustalenie przyczyny powstałych zmian i w razie potrzeby jak najszybsze wdrożenie koniecznych działań. Przyczyny powstawania pęknięć mogą mieć różne podłoże. W większości przypadków, są to powierzchowne rysy, które nie naruszają struktury ściany, a znajdują się wyłącznie na warstwie tynku. Są one zwykle efektem naprężeń, które powstają pod wpływem wzajemnego nacisku materiałów budowlanych. Zdarza się, że pojawiają się jako efekt pękania tynku, który ulega przesuszeniu, a nawet odspajaniu, po zakończeniu prac tynkarskich. Takie pęknięcia występują zwykle w formie charakterystycznej pajęczyny, najczęściej w okolicach naroży okiennych i drzwi, a co najważniejsze - ich usunięcie nie jest skomplikowane i nie wymaga dużego nakładu finansowego. Problematyczne zaś może okazać się głębsze pęknięcie, które oprócz warstwy tynku narusza również strukturę muru. Najczęściej możemy je zaobserwować na łączeniach między ścianą a sufitem oraz na styku ściany z podłogą. To nie jest normalne zjawisko i wymaga szybkiej interwencji, a jego przyczyną może być nadmierna ilość naprężeń powstających w warstwie konstrukcyjnej budynku, które działają destrukcyjnie na wszystkie jej elementy. Aby ustalić dokładną przyczynę tego typu pęknięć, należy przeprowadzić bardzo dogłębną i specjalistyczną analizę z użyciem odpowiedniego sprzętu w kierunku wad konstrukcyjnych. 

 

Dlaczego powstają pęknięcia?


Ustalenie przyczyn powstawania pęknięć na ścianach budynku ma fundamentalne znaczenie dla usunięcia usterki. Może się okazać, że do budowy zastosowano słabszej jakości materiały budowlane, które ze względu na swoją niską wytrzymałość nie są w stanie wytrzymać obciążenia, któremu są poddawane. Problem może również tkwić w nieodpowiednio dobranych i niewłaściwie wykonanych fundamentach, czy w niedostosowaniu parametrów konstrukcyjnych budynku do wytrzymałości podłoża. Z tego względu tak ważne jest przygotowanie profesjonalnego projektu budynku i wybór ustalonych w nim materiałów budowlanych oraz materiałów dla ocieplenia o określonych właściwościach i parametrach. Przed przystąpieniem do prac budowlanych warto również zlecić wykonanie odpowiednich badań geologicznych, które określą rodzaj gruntu oraz stopień jego wilgotności i pozwolą przygotować go pod budynek. Regułą jest też przeprowadzanie prac tynkarskich dopiero po wyschnięciu ścian i odczekaniu aż budynek osiądzie. Pękanie ścian może być jednak zupełnie niezależne od wad konstrukcyjnych budynku, tylko od specyfiki terenu, na którym on się znajduje. Chodzi tu przede wszystkim o poziom hałasu i możliwą ingerencję w grunt, na przykład w ramach trwających prac budowlanych. Zauważa się, że na powstawanie rys na ścianie narażone szczególnie są budynki zlokalizowane przy drogach o zwiększonej intensywności ruchu - zwłaszcza przy autostradach czy w pobliżu węzłów komunikacyjnych i lotnisk.