Powietrzne lub gruntowe pompy ciepła - porównanie rozwiązań

Dodano: 24 maja 2023; Zastosowanie pomp ciepła jest bardzo nowoczesnym i ekologicznym sposobem na ogrzanie budynku. W miesiącach zimowych instalacje te utrzymują komfortową dla mieszkańców temperaturę, latem zaś niejednokrotnie umożliwiają delikatne chłodzenie wnętrz. Najczęściej wykorzystuje się powietrzne bądź gruntowe pompy ciepła. Czym różnią się między sobą te dwa rodzaje? Jaka jest specyfika działania pomp ciepła?


News will be here

Pobór energii cieplnej

Zarówno powietrzne, jak i gruntowe pompy ciepła wykorzystują do ogrzewania energię cieplną pobieraną ze źródeł odnawialnych. Inaczej jednak przebiega to w przypadku pompy ciepła typu powietrze-woda, a inaczej w przypadku pompy ciepła typu grunt-woda.

Energia z powietrza

Powietrzna pompa ciepła pobiera energię cieplną z powietrza znajdującego się na zewnątrz ogrzewanego budynku. Możliwe jest to dzięki specjalnemu wiatrakowi, montowanemu tuż przy budynku. Wiatrak wymusza, aby powietrze przepływało przez element instalacji zwany parownikiem. Pozyskane z powietrza ciepło przekazywane jest dalej do układu chłodniczego. Przemiany termodynamiczne energii w instalacji prowadzą finalnie do uzyskania energii grzewczej.

Energia spod gruntu

Gruntowa pompa ciepła również wykorzystuje energię cieplną, jednak nie pochodzi ona z powietrza, lecz spod gruntu. Ciepło spod gruntu doprowadzane jest do kolejnych elementów instalacji pompy ciepła dzięki przepływowi przez specjalne kolektory, wypełnione niezamarzającym roztworem. Finalnie trafia w postaci energii grzewczej do górnego wymiennika ciepła (np. instalacji centralnego ogrzewania). 

Montaż pompy ciepła

Powietrzna i gruntowa pompa ciepła, jeśli chodzi o montaż, znacznie różnią się między sobą. O ile ta pierwsza nie wymaga zwykle wielu przygotowań, o tyle gruntowe pompy ciepła to zdecydowanie bardziej wymagająca pracy inwestycja.

Montowanie powietrznej pompy ciepła

Jeśli liczymy na szybkie, trwające nie więcej niż kilka dni instalowanie, a przy tym zależy nam na jak najmniejszej  ingerencji w otoczenie wokół budynku, warunki te ma szansę spełnić powietrzna pompa ciepła. Jej montaż jest najmniej inwazyjny, jednostkę zewnętrzną (wiatrak) montuje się na elewacji domu lub na specjalnym podeście obok budynku. Jednostkę wewnętrzną zaś montuje się wewnątrz domu, zwykle w kotłowni czy innym pomieszczeniu gospodarczym. Po połączeniu ze sobą obu jednostek następuje etap testowania działania pompy ciepła.

Montowanie gruntowej pompy ciepła

Instalowanie gruntowej pompy ciepła musi być poprzedzone wykonaniem bardzo głębokich odwiertów. To absolutnie konieczne w przypadku tego rodzaju pompy, nie ma bowiem innego sposobu na pobór ciepła spod gruntu, niż odpowiednio głębokie odwierty, w których zostaną umieszczone specjalne kolektory z roztworem „transportującym” ciepło. Jeżeli na posesji jest zaaranżowany ogród, trzeba liczyć się z ingerencją w niego. Czas wykonania odwiertów uzależniony jest od rodzaju gruntu, jego cech (twardości, wilgotności itd.), warunków pogodowych, a nawet wykorzystanych urządzeń wiertniczych, jednak same odwierty zwykle trwają od kilku dni do kilku tygodni. 

Z oczywistych względów montaż każdej pompy ciepła powinien być prowadzony przez specjalistów. W branży swoje usługi proponuje wielu fachowców, a wśród nich instalcentrum.com.pl, którzy nie tylko zajmują się stricte montażem, ale też pomagają w doborze odpowiedniego modelu pompy ciepła i wykonują cały projekt instalacji.

Stabilność działania pompy ciepła

Oba rodzaje pompy ciepła mogą sprawdzić się bardzo dobrze, jednak gruntowa pompa ciepła wyróżnia się szczególną stabilnością działania. Dlaczego? Pod gruntem, na odpowiedniej głębokości panuje zawsze stała, dodatnia temperatura. Zamknięty układ gruntowej pompy ciepła pobiera więc energię o stałej temperaturze, niezależnie od warunków pogodowych. Takie rozwiązanie sprzyja bardzo wysokiej wydajności całej instalacji. 

W przypadku pomp ciepła pobierających energię z powietrza, znaczne obniżenie jego temperatury w zimowym sezonie może być powodem nieco mniejszej wydajności w porównaniu do pomp typu grunt-woda. Niemniej, dobrej jakości powietrzna pompa ciepła będzie spełniała swoje zadanie nawet przy sporych mrozach, szacuje się bowiem, że spadek wydajności o połowę może mieć miejsce dopiero przy temperaturze powietrza rzędu poniżej -25°C.

Chłodzenie gruntową pompą ciepła

Głównym zadaniem pompy ciepła jest ogrzewanie budynku. Jednak w niektórych przypadkach można wykorzystać instalację do chłodzenia domu w miesiącach letnich. Czynnik roboczy ochładza wówczas wodę w systemie centralnego ogrzewania, co pozwala na absorpcję nadmiaru ciepła z pomieszczeń. Z kolej w nocy, kiedy temperatura na zewnątrz budynku jest niższa, aby nie utracić komfortowej temperatury w domu, zastosować warto rekuperator. Rekuperacja to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Można wówczas bez otwierania okien cieszyć się świeżym powietrzem bez utraty optymalnej dla mieszkańców domu temperatury w pomieszczeniach. 

Pompy ciepła to świetna alternatywa dla tradycyjnych metod ogrzewania budynku. Jako że wykorzystują odnawialne źródła energii, stają się instalacjami przyjaznymi dla środowiska. To, czy wybór padnie ostatecznie na powietrzną, czy gruntową pompę ciepła, zależy od preferencji właścicieli domu, ale też od właściwości samego urządzenia i potrzeb danego budynku. Odpowiedni dobór musi więc być skonsultowany ze specjalistami, którzy doradzą najodpowiedniejsze w danym przypadku rozwiązanie.