Powrót do sprawności: rehabilitacja po utracie ręki i wybór protezy

Dodano: 4 lutego 2024; Materiał promocyjny Utrata kończyny to wyzwanie, ale współczesne technologie i metody rehabilitacji otwierają przed osobami po amputacji nowe perspektywy. Wybór odpowiedniej protezy i systematyczna rehabilitacja są kluczowe dla przywrócenia możliwie największej sprawności. Dzięki wsparciu specjalistów oraz innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym powrót do aktywnego i samodzielnego funkcjonowania staje się realną perspektywą.


News will be here

Protezy jako wsparcie osób po utracie kończyny

Amputacja ręki wiąże się pogorszeniem komfortu funkcjonowania i ograniczeniem samodzielności, jednak nie musi oznaczać utraty zdolności do wykonywania codziennych czynności, a nawet podejmowania różnych pasji. Dzięki postępowi technologicznemu protezy kończyn górnych stają się coraz bardziej zaawansowane i coraz łatwiej można je dobrać do indywidualnych potrzeb danej osoby. Pacjent ma wybór pomiędzy protezami kosmetycznymi, a także mechanicznymi i mioelektrycznymi, które oferują wysoką funkcjonalność. Więcej na ich temat można przeczytać na stronie: https://www.wzso.pl/protezy-konczyn-gornych/.

Dobór protezy jest uzależniony od wielu czynników, takich jak długość i rozmiar kikuta, sytuacja życiowa pacjenta oraz jego tryb życia. Uzupełnienie kończyny powinno zapewniać możliwie największy komfort fizyczny i psychiczny. Podobnie wygląda to w przypadku protezy kończyn dolnych. Aby dobrze je dopasować, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy i fachowego doradztwa. Jest ono dostępne między innymi w WZSO: https://www.wzso.pl/. Firma oferuje różnego rodzaju wysokiej jakości protezy, a także działa jako wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Fizjoterapia po amputacji

Kluczowym etapem powrotu do standardowego funkcjonowania po utracie kończyny jest rehabilitacja. Specjalista powinien dopasować jej przebieg do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zajęcia zazwyczaj skupiają się na poprawie siły mięśniowej, koordynacji ruchowej, a także akceptacji zmiany, jaka zaszła w życiu osoby po amputacji. Aspekt psychiczny ma niebagatelne znaczenie w procesie rekonwalescencji.

Odpowiednia fizjoterapia jest istotna również podczas nauki korzystania z protezy, szczególnie gdy chodzi o protezy sportowe wysokospecjalistyczne, takie jak te dostępne na stronie https://www.wzso.pl/protezy/. Korzystanie z uzupełnienia kończyny jest ogromnym ułatwieniem w codziennym życiu, jednak wymaga pewnego przygotowania i treningu. Pacjent musi przyzwyczaić się do protezy, tego, w jaki sposób zainstalowane w niej sensory wychwytują wysyłane przez mięśnie sygnały oraz w jaki sposób przekształcają je w ruch.