Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizowania ruchu i mierzenia skuteczności reklam.
Dowiedz się więcej ZGODA


Próba szczelności instalacji gazowej

Dodano: 14 czerwca 2021; Próba szczelności instalacji gazowej jest bardzo istotnym elementem jeżeli chodzi o naszego bezpieczeństwo. Określona jest również prawnie przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku.

Główna próba szczelności instalacji gazowej - czym jest?

Główna próba szczelności instalacji gazowej to nic innego jak sprawdzenie stanu technicznego instalacji. Za każdym razem powinna być wykonywana przez pracowników firm posiadających odpowiednie uprawnienia. Najlepiej nawiązać również współpracę z doświadczoną osobą w projektowaniu oraz wykonywaniu instalacji gazowych jak np. Biuroserwis z Warszawy, gdzie otrzymamy fachową pomoc od początku do końca.

Próba szczelności instalacji gazowej - kiedy ją przeprowadzić?

Próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić w kilku określonych przypadkach:

- wykonanie nowej instalacji gazowej
- przebudowa lub remont instalacji gazowejc - wyłączenie instalacji gazowej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy
-nienapełnienie gazem instalacji gazowej po upływie 6 miesięcy od wykonania głównej próby szczelności

Główna próba szczelności instalacji gazowej - podstawowe zasady

Podstawowe zasady obowiązujące przy głównej próbie szczelności instalacji gazowej to między innymi:

- próbę szczelności wykonuje się osobno dla części instalacji znajdującej się przed gazomierzem i osobno dla pozostałej części pomijając gazomierz
- nie dokonuje się pomiaru samego gazomierza
- instalacja gazowa nie powinna posiadać zabezpieczeń antykorozyjnych
- instalacja gazowa powinna być czysta
- instalacja gazowa powinna mieć zaślepione końcówki
- instalacja powinna mieć otwarte kurki
- instalacja gazowa powinna mieć odłączone odbiorniki gazu
- wynik pomiaru instalacji gazowej uznaje się za pozytywny gdy po upływie 30-60 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia
- próbę szczelności wykonuje wykonawca instalacji w obecności dostawcy gazu</>

Próba szczelności instalacji gazowej - niezbędne czynności przed wykonaniem próby

Niezbędne czynności przed dokonanie próby szczelności instalacji gazowej to między innymi:

  • sprawdzenie zgodności ułożenia przewodów gazowych zgodnie z projektem
  • sprawdzenie zgodności ułożenia rur spalinowych z projektem
  • sprawdzenie materiałów użytych do budowy instalacji gazu
  • sprawdzenie jakości połączeń skręcanych, spawanych oraz zaprasowywanych

Główna próba szczelności instalacji gazowej - zakres pomiarów

Zakres pomiarów dla głównej próby szczelności instalacji gazowej wykonywany jest za pomocą manometru. Każde takie urządzenie powinno spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji.

Zakres pomiaru manometru powinien wynosić:

- 0-0,6 MPa dla ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa
- 0-0,16 MPa dla ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa

Dla instalacji gazowej lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. Dla instalacji gazowej w ziemi ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,21 MPa.

Nieszczelności czynnej instalacji gazowej w bardzo szybki sposób możemy sprawdzić za pomocą detektora gazu zwanego również metanomierzem. Dzięki temu urządzeniu nie jesteśmy w stanie sprawdzić jak duży jest wyciek gazu, ale możemy określić czy jest obecny i w jakim miejscu dokładne wycieka.

Rozróżniamy następujące stopnie nieszczelności instalacji gazowej w zależności od wielkości przecieku gazu:

- poniżej 1 dm3/h oznacza pełną szczelność instalacji i możną ją użytkować bez ograniczeń
- w przedziale od 1 dm3/h do 5 dm3/h oznacza obniżoną szczelność instalacji i należy ja przywrócić w czasie nie dłuższym niż cztery tygodnie
- powyżej 5 dm3/h oznacza brak szczelności i w trybie natychmiastowym powinniśmy wyłączyć instalację z użytkowania

Próba szczelności instalacji gazowej - protokół

Protokół z próby szczelności instalacji gazowej jest bardzo ważnym dokumentem i należy go wykonać po każdej przeprowadzonej próbie. Uzupełniony protokół podpisuje właściciel budynku oraz osoba wykonująca instalację gazową. Jest on niezbędny i bez niego właściciel nieruchomości nie będzie mógł oddać lokalu z nową lub zmodernizowana instalacją gazową do użytku. W protokole umieszczane są informacje dotyczące wyników pomiarów oraz informacje o urządzeniu, którym zostały dokonane pomiary.

Instalacje gazowe - zasady użytkowania

Zasady użytkowania instalacji gazowej powinny być znane każdemu posiadaczowi tejże instalacji. Do takich zasad należy między innymi:

- użytkowanie instalacji zgodnie z założeniami projektu
- dokładanie wszelkich starań, by wyeliminować możliwość wydzielenia się tlenku węgla z urządzeń gazowych
- zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom lokalu oraz ochrony użytkownikom innych lokali korzystających z tej instalacji gazowej oraz osób trzecich
- udostępnienie lokalu właścicielowi budynku lub dostawcy gazu w celu wykonywania ich obowiązków
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazowej
- niezwłoczne informowanie zarządcy budynku o jakichkolwiek nieprawidłowościach w funkcjonowaniu instalacji gazowej
- zapewnienie pełnej sprawności technicznej urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie naszego mieszkania
- natychmiastowe zaprzestanie użytkowania instalacji gazowej w przypadku zauważenia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa lub mienia
- podejmowanie odpowiednich działań zaradczych oraz poinformowanie o sytuacji odpowiednich służb i właściciela budynku

Instalacje gazowe - przegląd

Przegląd instalacji gazowej powinien odbywać się przynajmniej raz w roku. Polega on na sprawdzeniu stanu technicznego całej instalacji. Oprócz sprawdzenia szczelności kontroli podlegają również przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe. Każdy właściciel budynku zobowiązany jest do pilnowania terminu wykonania okresowej kontroli zwłaszcza gdy instalacja jest użytkowana. Powinna wykonać go osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i warto zatrudnić do tego fachowca.

Biuroserwis Warszawa

Ul. Nowowiejska 20

00-653 Warszawa

powiat warszawski

woj. mazowieckie

Tel. 500-410-422