Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizowania ruchu i mierzenia skuteczności reklam.
Dowiedz się więcej ZGODA


Ptasia grypa w okolicach Lasu Chojnowskiego

Dodano: 13 lipca 2021; Obręb, Czarny Las, Czachówek, Sierzchów, Wojciechowice, Dobiesz, Julianów - te miejscowości w gminie Góra Kalwaria zostały uznane za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zajadliwą grypą ptaków (HPAI).

Do 8 lipca 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 129 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Wojewoda Mazowiecki 6 lipca podpisał kolejne rozporządzenie w tej sprawie. Zgodnie z nim restrykcje obowiązują wyłącznie w powiatach piaseczyńskim i grójeckim.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się m.in.:

- niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków;
- stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
- niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,
- trzymanie ptaków oddzielnie od innych zwierząt,
- zastosowanie odpowiednich środków dezynfekujących przy wejściach i wyjściach z zakładu.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się m.in.:

- przemieszczania z zakładów i do zakładów ptaków;
- odnowy populacji ptaków łownych;
- organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń ptaków, w tym ich pozyskiwania i rozpowszechniania;

Ponadto, jeżeli niemożliwe jest odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych z uwagi na ich dobrostan, właściwy miejscowo, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje umieszczenie tych zwierząt w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

- uniemożliwiający kontakt z drobiem i innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
- ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.


Dodaj swój komentarz

Imię (pseudonim):

Treść:

Komentarze (1)

Dziękuję

Data: 13 lipca 2021, 11:44 Dziękuję za informację 😊👍