Rekrutacje do szkół za nami – jakie wnioski warto wyciągnąć?

Dodano: 12 września 2023; Materiał promocyjny W pracy placówek edukacyjnych co roku mają miejsca wydarzenia takie jak rekrutacja, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz egzaminy. Do tego dochodzą dni wolne od lekcji, ferie oraz wakacje. Zdarzenia te mają określoną kolejność w roku szkolnym. Spróbujmy zastanowić się, jak sposób termin rekrutacji wpływa na organizację życia społeczności szkolnej.

Terminy rekrutacji do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz na studia

Rekrutacja to złożone zagadnienie, ponieważ dotyczy placówek na różnych etapach edukacji. Dlatego warto zacząć od poznania najważniejszych terminów. Nabór zwykle składa się z kilku podstawowych faz:

1. wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły,
2. weryfikacja wniosków przez komisję,
3. ogłoszenie wyników podstawowej rekrutacji,
4. potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły,
5.    rekrutacja uzupełniająca (w przypadku odrzucenia wniosku o przyjęcie do szkoły).

W szkole podstawowej rekrutacja rozpoczyna się w marcu. Pierwsze wyniki ogłaszane są wkrótce po ostatecznym terminie składania wniosków. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest w czerwcu. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłaszane są na początku lipca. Podstawowa rekrutacja do liceum lub technikum trwa około 3 tygodnie. Rekrutacja uzupełniająca ma miejsce w drugiej połowie wakacji.

Nabór na studia trwa od początku lipca, po ogłoszeniu wyników matur. Wyniki rekrutacji ogłaszane są pod koniec miesiąca. Rekrutacja uzupełniająca może rozpocząć się w sierpniu, ale niektóre uczelnie prowadzą ją nawet w późniejszym terminie.

 

Czy sposób organizacji rekrutacji w szkole jest optymalny?

Mimo że opisany powyżej kalendarz rekrutacji działa już od dłuższego czasu i zarówno dyrektorzy szkół, nauczyciele, jak i rodzice zdążyli się do niego przyzwyczaić, nie sposób nie zauważyć jego słabych punktów. Na ten problem zwracają uwagę m.in. specjaliści z Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego. Nowoczesne technologie to narzędzia, które można wykorzystać do usprawnienia tego procesu. 

 

Jak można usprawnić rekrutację?

Najbardziej uciążliwe jest oczekiwanie uczniów i rodziców na wyniki rekrutacji. Po zakończeniu szkoły podstawowej i ponadpodstawowej trwa to tygodniami. Przez ten czas młodzi ludzie są narażeni na spory stres. Czy rozwiązaniem jest przyspieszenie pracy komisji rekrutacyjnej, zmiana terminów, czy reorganizacja roku szkolnego? 

Zmiany są możliwe, jednak wymagają elastycznego podejścia. Innowacyjne, niesztampowe sposoby na stworzenie przyjaznego harmonogramu rekrutacji to zadanie dla osób, którym leży na sercu dobro uczniów. Warto zastanowić się i wymyślić sposób na to, by usprawnić rekrutację.

Efektywne wykorzystanie czasu nauki to nie tylko dobrze ułożony plan zajęć, ale też optymalny harmonogram. Przyjazna uczniom i nowoczesna szkoła jest możliwa – konieczne są jednak zmiany w kierunku lepszej organizacji. 

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule https://efc.edu.pl/aktualnosc/blizej-szkoly-przemyslmy-kalendarz-rekrutacji