Samookaleczenia - jak pomóc młodym ludziom w kryzysie?

Dodano: 22 września 2023; Materiał promocyjny Problemy młodzieży nie zawsze są nam znane. Nierzadko młodzi ludzie nie wtajemniczenie dorosłych w swoje problemy – w szczególności problemy z rówieśnikami, pierwszymi zawodami miłosnymi, brakiem akceptacji samego siebie, swojego wyglądu i charakteru. Takie – dla dorosłego człowieka często błahe problemy – dla dziecka czy nastolatka mogą stanowić niemalże koniec świata – a samookaleczanie – przynieść swoistą ulgę w przeżywanych emocjach.

Przyczyny samookaleczania się. Dlaczego młodzi ludzie się tną?


Mózgi nastolatków poddawane są licznym bodźcom, tak wewnętrznym, jak zewnętrznym. Poddawani są oni nie tylko wpływowi buzujących hormonów, sprostać muszą wymaganiom rówieśników, nauczycieli, ideałom kreowanym w świecie social mediów. Często nastolatkowie, pozbawieni wsparcia wśród najbliższych, nie są w stanie udźwignąć wszystkich swoich problemów. Dlatego coraz powszechniejszym wśród młodzieży i młodych ludzi staje się leczenie depresji i innych zaburzeń psychicznych, których jednym z objawów może być właśnie samookaleczanie się. Do innych przyczyn samookaleczania się zaliczyć można:

- próby manipulowania innymi,
- chęć zwrócenia na siebie uwagi,
- okaleczanie się dla zabawy i rozrywki rówieśników,
- traumatyczne doświadczenia – jak utrata osoby najbliższej, wykorzystywanie seksualne,
- nadużywanie narkotyków lub innych środków psychoaktywnych.

Jak rozpoznać samookaleczanie?


Oczywistą oznaka samookaleczania się są widoczne na skórze – głównie na przedramionach, często również na nogach lub brzuchu – rany cięte naskórka, siniaki, opatrunki mające za zadanie ich zamaskowanie. W tym przypadku niezwłocznie udać należy się po pomoc - psycholog Warszawa z pewnością będzie odpowiednią osoba do udzielenia pierwszej pomocy i wskazania dalszego postępowania. Oprócz fizycznych oznak samookaleczania, warto zwrócić uwagę na zaniżoną samoocenę młodego człowieka, zmianę jego nastawienia, stany depresyjne, lękowe, autodestrukcyjne zachowania, wypowiedzi, wpisy w mediach społecznościowych.

Samookaleczanie – jak pomóc osobie w kryzysie?


Pomoc osobie, która widzi w samookaleczaniu siebie rozwiązanie swoich trosk i problemów, wymaga zadziałania na jego psychikę tak, by zrozumiał on, że działania przez niego podejmowane – czyli karanie samego siebie – nie są w stanie zmienić ani rzeczywistości, ani innych ludzi. Niezbędne jest wsparcie młodego człowieka, zaprzestanie jego krytyki, moralizowania na temat jego zachowania czy sposobu myślenia. Bardzo ważnym jest pokazanie – przez swoja własna postawę i własne działania – że możliwe jest racjonalne i spokojne rozwiązywanie problemów czy konfliktów, że istnieje wiele alternatywnych możliwości radzenia sobie z przeciwnościami losu.

Dlaczego pomoc jest tak ważna?


Szybka pomoc w przypadku wykrycia problemu z samookaleczaniem się to nie tylko kwestia odjęcia cierpień fizycznych czy likwidacja możliwości zrobienia sobie samemu poważnej krzywy cielesnej i zdrowotnej. To również praca nad radzeniem sobie z emocjami, pokonywaniem przeszkód i niedogodności, jakie spotkać mogą nas niemal codziennie. Szybkie udzielenie pomocy i wsparcia to zatem prosta droga do poprawy jakości życia młodego człowieka w każdym aspekcie – tak fizycznym, jak psychicznym.

Czy samookaleczanie to problem tylko młodych ludzi? Dlaczego tną się dorośli?


Samookaleczanie się nie dotyczy jedynie osób w wieku dojrzewania. W mniejszym stopniu problem ten dotyczy również osób dorosłych. Podłoże samookaleczania jest tu bardzo podobne – również wywodzi się z koniecznością odreagowania, przyniesienia sobie swoistej ulgi. Niestety, w przypadku osób dorosłych samookaleczanie się jest dużo trudniejsze do wychwycenia – w szczególności w przypadku, gdy samookaleczająca się osoba mieszka sama. Dorośli bowiem zdecydowanie lepiej ukrywają swoje problemy, na zewnątrz często nie widoczne są oznaki ich depresji czy innych problemów psychicznych. Same natomiast miejsca okaleczania się są przez nich świetnie ukrywane i maskowane.

Problem samookaleczanie się młodych ludzi dotyczy statystycznie około 25% nastolatków. Szybkie wykrycie problemu i odpowiednia reakcja to klucz do zmniejszenia ich cierpienia psychicznego i fizycznego, przywrócenia ich na prawidłową ścieżkę rozwoju i czerpania radości z życia.