Ulga na dziecko w rozliczeniu PIT – wszystko, co trzeba wiedzieć

Dodano: 6 lutego 2023; Początek każdego roku niezmiennie kojarzony jest z obowiązkiem rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. I choć od kilku lat cały proces został mocno uproszczony, oddając ukłon w stronę podatników, w Państwa zasięgu w dalszym ciągu pozostaje wiele możliwości, w tym uzyskania dodatkowych ulg i odliczeń. Naturalnie więc nasuwają się pytania, jak skorzystać z ulg na pierwsze i każde kolejne dziecko. Czy dostępne są one dla wszystkich rodziców i opiekunów prawnych?


News will be here

Urząd Skarbowy przygotowuje rozliczenie dla podatników, które mogą Państwo zaakceptować lub edytować (lecz nie każdy PIT można pozostawić samemu sobie). Taka deklaracja zawiera jedynie podstawowe, niezbędne informacje, w których nie znajdują się przysługujące Państwu odliczenia i ulgi, np. na dzieci. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, są to jedne z popularniejszych metod wspomagania, jakie stosuje Państwo Polskie – obywatele chętnie i powszechnie z nich korzystają. Jak więc wygląda ulga na dzieci w 2023 roku?
 

Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2022 rok

Co ważne, ulga na dziecko dostępna jest zarówno dla biologicznych rodziców, opiekunów prawnych dziecka, jak i rodziców zastępczych (przyznawana osobom posiadającym władzę rodzicielską). Uzyskana ulga odliczana jest od kwoty podatku do zapłaty. Niewykorzystane środki zwracane są w postaci gotówki lub przelewu bankowego, po wcześniejszym ich wykazaniu w deklaracjach PIT 36, 37 (kluczową rolę odgrywa tutaj ubezpieczenie zdrowotne i składki ZUS – ich suma).

Ulga prorodzinna jest nielimitowana. Oznacza to, że przysługuje na pierwsze, drugie, trzecie dziecko (niezależnie, ile ich Państwo posiadają). Trwa to do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności lub zakończenia nauki (nie dłużej jak do 25. roku życia). Kwota, jaką Państwo uzyskają w rozliczeniu, może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji. Nie przekraczając łącznego przychodu 112 000 zł (lub 56 000 zł, nie pozostając w związku małżeńskim), na pierwsze i drugie dziecko przysługuje 92,67 zł miesięcznie, 166,67 zł na trzecie i 225,00 zł miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko (w takich przypadkach możliwe, że dla opiekunów będzie dostępna ulga 4 plus).

ulga na dziecko

Ulgi dla rodziców zastępczych i opiekunów prawnych

Ulgi PIT w związku z wychowaniem dzieci przysługują osobom posiadającym tzw. władzę rodzicielską, która trwa do ukończenia przez podopiecznego 18. roku życia. Upraszczając, władza rodzicielska to obowiązki oraz uprawnienia ciążące na rodzicach względem dzieci małoletnich. Istnieje szereg przypadków, w których może zostać ona ograniczona, całkowicie odebrana i nadana osobie trzeciej (dotyczy to jednego lub obojga rodziców).

Po ustaleniu opiekuna prawnego dziecka i podjęciu się przez niego obowiązków wychowawczych, takiej osobie również przysługują ulgi i odliczenia prorodzinne (pod warunkiem, że dziecko rzeczywiście z nią mieszka). Opieka prawna bywa też współdzielona, lecz możliwa jest tylko dla rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.
 

Czy ulga dla młodych wpływa na prorodzinną?

W ostatnim czasie spotykamy się z licznymi zmianami w prawie podatkowym – głównie za sprawą Nowego Polskiego Ładu. Budzi to wiele wątpliwości i nasuwa masę pytań podatników, którzy chcą prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i jednocześnie skorzystać z wszystkich przysługujących im ulg.

Tak też jest w przypadku dodatkowej ulgi dla młodych, która przyznawana jest osobom maksymalnie do 26. roku życia. Czy przekłada się ona na limity w uldze prorodzinnej? Otóż wynagrodzenie, które otrzymuje każde dziecko, nie jest w nie wliczane (o ile nie przekroczy dochodu rocznego w wysokości 16 061,28 zł – kwotę tę uzyskujemy, mnożąc rentę socjalną przez 12 miesięcy). Warto przy tym pamiętać, że z ulgi na dzieci skorzystają Państwo tylko przy dalszym uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły, np. studiów wyższych, i do momentu ukończenia przez nie 25. roku życia.
 

Pewne i sprawdzone rozliczenie e-PIT

Ulga na dziecko przeznaczona jest dla osób samotnie wychowujących dzieci, obojga rodziców, opiekunów prawnych. Żeby jednak dowiedzieć się, z jakich dokładnie odliczeń mogą Państwo skorzystać, należy wziąć pod uwagę wiele odmiennych czynników. Dlatego też warto kierować się ku renomowanym narzędziom, które cały proces daleko ułatwią i same podsuną gotowe rozwiązania. Idealnym tego przykładem jest PIT online, z którego każdego roku korzystają niezliczeni podatnicy.

Oprócz wielu udogodnień otrzymają Państwo gwarancję zwrotu podatku na konto w ciągu 45 dni (a posiadając Kartę Dużej Rodziny, nawet 30 dni). Składając deklarację w tradycyjny sposób, oczekiwanie rozciąga się aż do 3 miesięcy. Co więcej, po złożeniu e-Deklaracji przez profesjonalną aplikację, bez najmniejszych problemów można sprawdzić e-PIT na oficjalnym portalu Ministerstwa Finansów.