Walka z alkoholizmem – skuteczne metody leczenia uzależnienia od alkoholu

Dodano: 30 listopada 2023; Materiał promocyjny Nadużywanie alkoholu wpływa na wszystkie aspekty życia jednostki i może być spowodowane wieloma czynnikami genetycznymi, środowiskowymi, społecznymi, rodzinnymi i indywidualnymi. Łatwy dostęp do napojów z procentami zwiększa częstość występowania uzależnienia. Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, którą można i trzeba leczyć. Na szczęście istnieje wiele skutecznych metod, które mogą pomóc osobom przezwyciężyć uzależnienie.


News will be here

Walka z alkoholizmem: objawy uzależnienia


Nie zawsze łatwo jest rozróżnić, czy ktoś pije dla przyjemności, czy też z powodu uzależnienia. Tak naprawdę pierwszą rzeczą, jaką robi osoba uzależniona od tej substancji, jest zaprzeczanie swojemu problemowi. Alkoholik twierdzi, że panuje nad sytuacją i ma wszystko pod kontrolą, mimo że pogarsza się jego kondycja fizyczna, psychiczna oraz sytuacja społeczna. Sięga po alkohol na czczo, a gdy nie wypije, doświadcza uczucia drżenia kończyn lub porannych nudności.

Do najczęstszych problemów psychologicznych powodowanych przez alkoholizm należą:

- zaburzenia zachowania;
- agresywność;
- drażliwość;
- majaczenie;
- problemy z pamięcią (luki mentalne).

Na ogół alkoholicy zaniedbują swoją pracę i obowiązki społeczne. Tracą kontakt ze znajomymi, mają problemy ze swoim partnerem i innymi członkami rodziny. Popadają w długi i niekiedy konflikty z prawem.

Wszystkie te oznaki sygnalizują, że dana osoba popadła w alkoholizm. Warto w takich sytuacjach oddać sprawę w ręce profesjonalistów, ponieważ to uzależnienie można i trzeba leczyć.

Skuteczne leczenie uzależnienia od alkoholu - odnowa24h.pl

Zmiany fizjologiczne, psychologiczne i behawioralne u osoby uzależnionej od alkoholu oznaczają, że najwyższy czas rozpocząć leczenie alkoholizmu.

Skuteczne sposoby walki z alkoholizmem


Wybór metody leczenia uzależnienia od alkoholu rozpoczyna się od dokładnej diagnozy, przeprowadzonej przez wielodyscyplinarny zespół (lekarzy, psychologów, terapeutów), który musi wziąć pod uwagę specyfikę każdego przypadku. Na tej podstawie ustalana jest spersonalizowana strategia terapii. Skuteczna walka z alkoholizmem to najczęściej szereg procesów, przez który musi przejść chory, by przeorganizować swoje życie.

Do skutecznych sposobów walki z alkoholizmem można zaliczyć:

- detoks – przeprowadzany w celu wyeliminowania alkoholu i jego pozostałości z organizmu;
- psychoterapię – duże znaczenie ma zwłaszcza terapia poznawczo-behawioralna, która pomaga pacjentom rozpoznać czynniki wyzwalające spożycie alkoholu i opracować strategie radzenia sobie z nimi;
- farmakoterapię – leki mogą stanowić cenne uzupełnienie innych form terapii;
- uczestnictwo w grupach wsparcia i terapii grupowej;
- treningi radzenia sobie w sytuacjach zagrażających abstynencji.

W walce z alkoholizmem pomaga również przestrzeganie zorganizowanego programu, takiego jak ten w grupie Anonimowi Alkoholicy (AA), który wykorzystuje 12-etapowe podejście do zdrowienia.

Leczenie odwykowe a walka z alkoholizmem


Skutecznym sposobem walki z uzależnieniem od alkoholu jest odwyk w zamkniętym ośrodku. Z dala od czynników wyzwalających nałóg, z pomocą wykwalifikowanego zespołu specjalistów, pacjent jest objęty kompleksową opieką. Przechodzi detoks, identyfikuje główne przyczyny choroby oraz otrzymuje indywidualne podejście i najskuteczniejsze, dobrane do jego potrzeb metody leczenia. Może też liczyć na odpowiednie poradnictwo psychoterapeutyczne.

Podczas odwyku w ośrodku leczenia uzależnień alkoholik może rozwiązać zarówno problemy z alkoholem, jak i zmienić podejście do swoich zachować w perspektywie interpersonalnej i rodzinnej.