Wiemy dlaczego ZGK zerwał olbrzymi kontrakt

Dodano: 23 listopada 2022; Opóźnienie w realizacji robót budowlanych jest przyczyną odstąpienia Zakładu Gospodarki Komunalnej od umowy na modernizację oczyszczalni ścieków w Moczydłowie.


News will be here

W środę rano Zakład Gospodarki Komunalnej poinformował o zerwaniu umowy z generalnym wykonawcą rozbudowy oczyszczalni ścieków w Moczydłowie. Zwróciliśmy się do spółki o przyczyny podjęcia takiej decyzji. W odpowiedzi jaką otrzymaliśmy czytamy, że ZGK z dniem 21.11.2022 r. złożył T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. (dalej: „Wykonawca”) w formie pisemnej oświadczenie o odstąpieniu  od Umowy o roboty budowlane w ramach realizowanego zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów” (dalej: „Umowa”) z winy Wykonawcy przytaczając w oświadczeniu zarówno podstawę prawną, jak i faktyczną odstąpienia. Podstawą faktyczną jest opóźnienie w realizacji robót budowlanych, do których Wykonawca był zobowiązany na podstawie Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby Wykonawca zdołał ukończyć  przedmiot Umowy w określonym w Umowy terminie, tym bardziej, że Wykonawca otwarcie deklarował, że  ww. termin nie zostanie dotrzymany.

Co dalej z inwestycją? - Środki na realizację tego zadania są zabezpieczone, czego wyrazem pozostają zawarte umowy o dofinansowanie Projektu, oraz pożyczki na pokrycie wkładu własnego oraz stosowne uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii wyrażające zgodę na przystąpienie do realizacji Projektu oraz na dokapitalizowanie Spółki. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Moczydłowie stanowi dla Spółki absolutny priorytet, w związku z powyższym, ZGK po zakończeniu regulowania kwestii formalnych związanych ze złożonym oświadczeniem przystąpi niezwłocznie do kontynuowania tej istotnej z punktu widzenia Gminy i Spółki inwestycji - głosi odpowiedź ZGK.

Przypomnijmy, iż rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moczydłowie to najkosztowniejsza inwestycja w historii gminy Góra Kalwaria, która została dofinansowana została z budżetu Unii Europejskiej ("Najkosztowniejsza inwestycja w historii gminy Góra Kalwaria").

Modernizacja moczydłowskiego obiektu, której koszt to 29,9 mln zł, jest ostatnim z czterech zdań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Góra Kalwaria”.

Prace miały zakończyć się w przyszłym roku.

(mat)

Fot. UMiG w Górze Kalwarii
Dodaj swój komentarz

Imię (pseudonim):

Treść:

Komentarze (5)

Władeczek

Data: 23 listopada 2022, 17:25 Czyli inwestycji nie przygotowanej od początku do końca przez poprzedników (oczywiście poprzedników wyjątkowo nieudolnych, którym nic nie wychodziło) jakoś nie bardzo potrafią dokończyć. A i tak projekt oczyszczalni został przecież okrojony. Słabo trochę.

Czytelnik

Data: 23 listopada 2022, 21:11 Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Kokoszka

Data: 23 listopada 2022, 23:14 Wniosek o upadłość już się pisze... syndyk sprzeda za psi grosz prywatnemu inwestorowi a rachunki za ścieki wzrosną kilkukrotnie.

pan Janek

Data: 24 listopada 2022, 06:03 Na mieście mówiom o pierwszych zatrzymaniach.

sfan

Data: 24 listopada 2022, 10:59 Jeżeli firma, która wygrała w przetargu złożyła ofertę o kilka mln zł niższą od drugiej firmy, no to powinna się komuś zapalić czerwona lampka, czy przypadkiem ta firma wykona roboty budowlane należycie. Wybraliście najtańszą ofertę (no prawie najtańszą, bo jedna firma złożyła absurdalnie niską ofertę, ale całe szczęście została odrzucona) i cieszyliście się z oszczędności... no to teraz będziecie mieli oszczędności jak stracicie dotację. Druga sprawa to nadzór nad inwestycją. Został zrealizowany przetarg na nadzór inwestorki, firma która wygrała otrzymała prawie 400 tys. zł brutto (386tys. zł netto) wynagrodzenia. Zatem gdzie był ten nadzór?
To był kluczowy projekt gminy i został zawalony. Prezes ZGK powinien w końcu zostać wywalony w trybie natychmiastowym. Ta sprawa, plus wcześniejsze rzeczy, jasno pokazują, że ten pan nie nadaje się aby pełnić funkcję prezesa spółki. Chociaż można go zagospodarować na innym stanowisku - dać mu łopatę i niech zasuwa odśnieżać chodniki.