Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizowania ruchu i mierzenia skuteczności reklam.
Dowiedz się więcej ZGODA


Wycena przedsiębiorstwa – kto może ją sporządzić?

Dodano: 26 września 2020; Określenie wartości przedsiębiorstwa jest niezbędne w różnych sytuacjach. Najczęściej właściciele spółek chcą pozyskać informację o tym, ile warta jest ich firma, gdy mają w planach jej sprzedaż lub dalszym rozwój. Wówczas też pojawia się pytanie, kto powinien dokonać wyceny przedsiębiorstwa. Wycena może zostać bowiem przeprowadzona przez różne osoby.

Wyceny przedsiębiorstw Warszawa – w jakim celu się ich dokonuje?

Wycena wartości przedsiębiorstwa może okazać się niezbędna na różnych etapach jego funkcjonowania na rynku. Głównym powodem przeprowadzanej analizy jest chęć ustalenia, jaka jest wartość rynkowa firmy – uzyskanie informacji dotyczących jej wartości. Taka wiedza może być potrzebna przy:

- Transakcji sprzedaży spółki (lub jej części) czy jej udziałów (akcji). Wówczas konieczne jest jej wycenienie, aby można było złożyć ofertę potencjalnym inwestorom. Osoby chcące dokonać kupna przedsiębiorstwa (druga strona transakcji) również będą chciały poznać jego wartość, dlatego przeprowadzenie stosownej analizy jest niezbędne, przy czym nabywca musi uzyskać zgodę właściciela.
- Dokapitalizowaniu podmiotów gospodarczych (podniesienia kapitału). Ustalenie wartości firmy pozwala określić, czy z ekonomicznego punktu widzenia taka operacja (podwyższenie kapitału) jest uzasadniona i przyniesie oczekiwany rezultat. Takiej informacji przedsiębiorca nie uzyska co do zasady z samych ksiąg rachunkowych firmy.
- Podejmowaniu dalszych decyzji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa (rozpatrując problem z różnych stron). Odnosząca się do przedsiębiorstwa wycena co do zasady jest pomocna przed wprowadzeniem na rynek nowej usługi czy w związku z planowanym rozszerzeniem działalności za granicą. Wyceny firm dokonuje się również na potrzeby emisji nowych udziałów w spółce z o.o.

Określenie wartości przedsiębiorstw może zostać wykonane w różnym celu, w tym na potrzeby uruchomienia kredytu. Analityków bankowych będzie interesować kondycja firmy. Inaczej mówiąc, zgodę na uruchomienie kredytu umożliwi dostarczenie wniosku kredytowego z załącznikiem w postaci raportu z wyceny.

Nie zawsze ustalenie wartości przedsiębiorstw jest potrzebne do kontaktu z zewnętrznymi partnerami. Wielu przedsiębiorców zleca wycenę z ciekawości – chcą oni sprawdzić, jak ich firma się rozwija i w jakiej jest kondycji finansowej. Czasem wycena jest podyktowana niemożnością porozumienia się stron, a wówczas może ona pomóc we wspólnych rozliczeniach. Jesteś zainteresowany profesjonalną wyceną? Zajrzyj również tutaj: „Wycena przedsiębiorstwa: kiedy jest przydatna, ile trwa oraz ile kosztuje?”.

Wycena przedsiębiorstw Warszawa – kto może dokonać wyceny?

Dostarczenie informacji o wartości działalności gospodarczej może odbyć się na kilka sposobów, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorcy. Często wyceny przedsiębiorstwa dokonuje sam właściciel. On najlepiej zna wyceniany podmiot, zna wartość ruchomości i nieruchomości oraz potrafi wymienić stosowane narzędzia. Taka wycena przedsiębiorstwa mimo że szybka, nie jest jednak miarodajna. Przede wszystkim właściciel nie precyzuje metody wyceny, a cały proces nie jest w żaden sposób sformalizowany. W rezultacie takiej wyceny najczęściej nie powstaje żaden dokument – to po prostu wycena przygotowywana na potrzeby wewnętrzne, a jej cechą charakterystyczną jest to, że jest ona szacunkowa.

Jeżeli przedsiębiorstwo jest dojrzałe i ma odpowiednie struktury, to analiza przepływów pieniężnych i wycena aktywów może odbyć się w dziale finansowym czy księgowości. Taka wycena również nie będzie precyzyjna – z reguły osoby zatrudnione w wymienionych działach nie zajmują się na co dzień wyceną spółek, a narzędzia stosowane przez rzeczoznawców są im obce. Mimo że mają one potrzebne dane, to w dalszym ciągu kłopotliwa będzie dla nich wycena np. znaku towarowego.

Gdy potrzebna jest rzetelna i precyzyjna wycena firmy, warto ją zlecić rzeczoznawcy. Kancelaria SIPEX, której oferta została zaprezentowana na stronie rzeczoznawcy.net.pl, podejmuje się wyceny spółek. Wartość podmiotów gospodarczych jest ustalana przez biegłego, który doskonale zna narzędzia niezbędne do wyceny i umiejętnie ich używa. To z kolei powoduje, że wycena rzeczoznawcy jest sporządzona rzetelnie, zgodnie ze standardami i jest respektowana np. przez urzędy czy banki.

Wycena przedsiębiorstwa Warszawa – rzetelny raport z wyceny

Wycena przygotowana przez rzeczoznawcę prezentowana jest w formie raportu. W tym dokumencie znajduje się szereg informacji. Jedną z nich jest wskazanie metody, przy użyciu której została przygotowana wycena firmy. Jakie metody wyceny przedsiębiorstw stosują rzeczoznawcy? Metody wyceny przedsiębiorstw są różne, przy czym do najpopularniejszych należą:

- Metody majątkowe. W ramach tej metodologii funkcjonują: metoda skorygowanych aktywów netto, metoda wartości odtworzeniowej i metoda wartości likwidacyjnej. Wybór jednej z wymienionych metod oznacza, że rzeczoznawca danych będzie poszukiwał w bilansie przedsiębiorstwa.
- Metody dochodowe, w ramach których są dostępne m.in. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), metoda zdyskontowanych zysków czy metoda zdyskontowanych dywidend. W tym przypadku wartość firmy skorelowana jest z jej przepływami pieniężnymi.
- Metody porównawcze. Wartość firmy można oszacować również metodą P/E (cena akcji do zysku na jedną akcję) czy EV/EBIT (Enterprise Value do zysku operacyjnego). Trudność polega na znalezieniu podobnej spółki na rynku – dane mogą nie być łatwe do zdobycia.

Od czego zależy wybór metod wyceny? Rzeczoznawcy kierują się celem, dla którego raport jest przygotowywany. Inna metoda zostanie wybrana wówczas, gdy planowana będzie emisja nowych udziałów, a inna gdy strona zlecająca raport będzie zainteresowana pozyskaniem danych, na podstawie których podejmie decyzję o zakupie lub sprzedaży podmiotu gospodarczego.