Wyróżnienia dla Dariusza Falany i Doroty Pyszyńskiej

Dodano: 21 marca 2024; Źródło: Starostwo Powiatowe w Piasecznie Dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii Dariusz Falana oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii Dorota Pyszyńska zostali wyróżnieni Odznaką Honorową Powiatu Piaseczyńskiego.


News will be here

Jak czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, po raz czwarty przyznano Odznaki Honorowe zasłużonym obywatelom powiatu piaseczyńskiego, którzy wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem w życie naszego społeczeństwa i rozwój naszego regionu. "Chcielibyśmy, aby ich trud został zauważony, i aby stali się się wzorem dla wszystkich, w szczególności dla młodego pokolenia, w którym warto kształtować wartościowe cechy i postawę obywatelską" - podkreślono.

Odznaka Honorowa Powiatu Piaseczyńskiego jest wyróżnieniem za zasługi określone w czterech kategoriach: samorządowej, społecznej, edukacyjno-kulturalnej i gospodarczej.

Uroczysta gala wręczenia Odznaki Honorowej odbyła się we wtorek, 19 marca, w Centrum Edukacyjno – Multimedialnym w Piasecznie. Poprowadzili ją: Joanna Muszyńska – Dziurny, sekretarz Powiatu wraz z Robertem Kornbergiem, radnym Powiatu Piaseczyńskiego. Nagrody wręczyli Starosta Piaseczyński – Ksawery Gut oraz Włodzimierz Rasiński – przewodniczący Rady Powiatu. W uroczystości udział wzięli również: Ewa Lubianiec – Członkini Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego oraz Wicestarosta Zdzisław Lis, a także Aleksandra Śmietanka z Sejmiku Wojewódzctwa Mazowieckiego oraz burmistrzowie i wójtowie z gmin naszego powiatu.

W tegorocznej edycji wśród laureatów znaleźli się:

Dariusz Falana, który od ponad 20 lat związany jest z samorządowymi instytucjami kultury. Był dyrektorem Ośrodka Kultury w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, zastępcą dyrektora w Konstancińskim Domu Kultury, obecnie jest dyrektorem Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii i zamku w Czersku. Zorganizował wiele wydarzeń kulturalno-edukacyjnych o zasięgu lokalnym i makroregionalnym, a jako społecznik wraz z mieszkańcami dba o dziedzictwo kulturowe, jakim jest nadwiślańskie Urzecze. Współpracuje ze szkołami na terenie powiatu. Promuje walory turystyczne i historyczne powiatu uczestnicząc w wielu konferencjach, panelach i targach. Za zasługi na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i upowszechnianie kultury otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Dorota Pyszyńska od 2003 roku pełni funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – jednego z największych domów pomocy społecznej w Europie przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie i psychicznie chorych. Jest osobą otwartą na ludzkie potrzeby, oddaną mieszkańcom Domu i powiatu, organizatorką wystaw, koncertów i spartakiad. Jest członkinią Gminnej Społecznej Rady Zdrowia, Mazowieckiego Stowarzyszenia Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża i Honorowych Dawców Krwi. Za swoją działalność została wielokrotnie odznaczona, m.in.: przez Wojewodę Mazowieckiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym, Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz potrzebujących pomocy i wsparcia, odznaką honorową przez Fundację Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. W imieniu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii odebrała tytuł „Zasłużony dla Góry Kalwarii”.
Dodaj swój komentarz

Imię (pseudonim):

Treść:

Komentarze (5)

Sic

Data: 21 marca 2024, 12:27 Sami rozdają sobie odznaki i nagrody. Śmieszne. Sceny, jakby żywcem wyjęte z komedii Barei.

Gość

Data: 21 marca 2024, 14:51 Może jeszcze Kopyta z POIK nagrodzą, jak już posprzątają po nim nieprawidłowości 😜 Towarzystwo wzajemnej adoracji, tfu!

Wyborca

Data: 21 marca 2024, 15:44 Super, bardzo się cieszę. Uważam że nagrody należą się szczególnie nauczycielom, którzy nieodpłatnie, w soboty, niedziele biorą aktywny udział z uczniami w imprezach organizowanych przez gminę, czy powiat. Przykłady: Pani Iwona Wadas z dużą grupą nauczycieli z Czerska na każdej imprezie gminnej, Pan Mróz Henryk - oprawa imprez patriotycznych w gminie i powiecie. Nauczyciele wychowania fizycznego. To są osoby zasłużone, robią to nieodpłatnie w czasie wolnym od pracy.

dzidziuś

Data: 21 marca 2024, 17:49 Jeżeli zostali kilka razy wyróżnieni to znaczy że zasłużyli na to wyróżnienie, mało jest teraz takich ludzi co coś robią bezinteresownie, zarządzanie takim dużym domem opieki na pewno wymaga poświęcenia i dużego zaangażowania Pani Dorocie gratuluję wyróżnienia i życzę dalszych osiągnięć

oldman

Data: 21 marca 2024, 17:58 Za pracę należy się zapłata. Tego się należy trzymać.
Odstawianie szopek powinno być ustawowo zakazane.